Skip to: Duidelijk verband tussen persoonlijk herstel en welzijn bij personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Duidelijk verband tussen persoonlijk herstel en welzijn bij personen met schizofrenie

In deze Chinese studie werd onderzocht wat de invloed is van de verschillende herstelprocessen op de ervaren gevoelens van welzijn bij personen met schizofrenie (n=180). Welzijn wordt in deze studie opgevat als niet alleen het afwezig zijn van een psychische stoornis, maar ook als het hebben van positieve gevoelens (emotioneel welzijn), zinvol betrokken zijn (psychologisch welzijn) en zijn bijdrage leveren aan de samenleving (sociaal welzijn). Er worden verschillende herstelprocessen onderscheiden: klinisch herstel (vermindering van klinische symptomen); functioneel herstel (verbeteringen in het maatschappelijke functioneren); persoonlijk herstel (ontwikkeling van persoonlijke waardevolle doelen en identiteit). Op baseline en na 6 maanden werden de verschillende soorten herstel en het welzijn gemeten en met behulp van regressie analyses de verbanden in beeld gebracht. Klinisch herstel werd gemeten met de Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) en de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS). Functioneel herstel met de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) en de Performance-Based Skills Assessment (UPSA-B). Persoonlijk herstel met de The Recovery Assessment Scale (RAS) en welzijn met de Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Op baseline scoorde 28,2% van de deelnemers zo hoog op de MHC-SF dat er sprake is van floreren (flourishing): bij hen betekende het hebben van schizofrenie dus niet de afwezigheid van een hoge mate van welzijn ervaren. Echter: 19,3% van de deelnemers scoorde erg laag (verkommerden; languishing). Persoonlijk herstel had een voorspellende waarde voor het ervaren van welzijn, naast en bovenop de effecten van klinisch en functioneel herstel. De effecten van persoonlijk herstel waren niet afhankelijk van klinisch of functioneel herstel.
Chan RCH, Mak WWS, Chio FHN, Tong ACY. (2017). Flourishing With Psychosis: A Prospective Examination on the Interactions Between Clinical, Functional, and Personal Recovery Processes on Well-being Among Individuals with Schizophrenia Spectrum Disorders. Schizophr Bull. Sep 8.

Back To Top