Skip to: Duidelijk verband tussen depressieve symptomen tijdens de Eerste Psychotische Episode (EPE) en later suïcidaal gedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Duidelijk verband tussen depressieve symptomen tijdens de Eerste Psychotische Episode (EPE) en later suïcidaal gedrag

De Eerste Psychotische Episode (EPE) wordt in deze Engelse studie opgevat als het eerste behandelcontact van personen met een psychose. De diagnose EPE omvat diagnoses zoals schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en waanstoornis. Personen met een EPE hebben ook vaak last van een depressie, en depressie is bij deze groep vaak verbonden met een slechte uitkomst. Uit de literatuur komt naar voren dat co-morbide depressie bij deze groep een belangrijkere voorspellende factor voor suïcide is dan hallucinaties. In deze systematische review en meta-analyse (n=13 studies) werd alle evidentie gesynthetiseerd over de invloed van depressieve symptomen tijdens EPE op suïcidaal gedrag op de lange termijn. Suïcidaal gedrag werd gedefinieerd als aan zichzelf toegebracht potentieel schadelijk gedrag, al dan niet met het doel zichzelf te doden. Het Downs and Black instrument werd toegepast om de kwaliteit van de studies te beoordelen. De Odds Ratio (OR) van suïcidaal gedrag werd berekend volgens het random effects model voor meta-analyse. Er werden 13 studies met 3002 deelnemers meegenomen in meta-analyse. De mediaan van de follow-up periodes in de 13 studies was 24 maanden. In totaal lieten 428 van de 3002 deelnemers tijdens de follow-up periode suïcidaal gedrag zien. In vergelijking met personen zonder depressieve symptomen was de kans dat personen met depressieve symptomen tijdens de EPE suïcidaal gedrag vertoonden significant groter (OR=1.59, 95% BI 1.14-2.21). De verschillende follow-up periodes van de studies had op die uitkomst geen invloed.
McGinty J, Sayeed Haque M, Upthegrove R. (2017). Depression during first episode psychosis and subsequent suicide risk: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Schizophr Res. 2018 May;195:58-66 [print] Epub 2017 Oct 2.

Back To Top