Skip to: Doorbraakproject Vroege Psychose waarbij drie interventies in de hulp aan jongeren met een psychose werden toegevoegd heeft gemengde resultaten

Kenniscentrum Phrenos website

Doorbraakproject Vroege Psychose waarbij drie interventies in de hulp aan jongeren met een psychose werden toegevoegd heeft gemengde resultaten

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die een eerste psychose doormaken behoefte hebben aan ondersteuning bij het weer oppakken van hun opleiding of werk en bij het verbeteren van de cognitieve vaardigheden. Dat zit niet standaard in de hulp die door Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-teams of F-ACT-teams wordt aangeboden. In dit Nederlandse onderzoek (58 hulpverleners; 332 patiënten) wordt verslag gedaan van de implementatie van drie interventies bij 14 vroege psychose teams over een periode van 2 jaar. De volgende evidence-based interventies werden gekozen: Individual Placement and Support (IPS), Cognitieve Remediatie Training (CRT) via de PC en Shared-Decision Making (SDM) (stimulering zelfmanagement). Voor de implementatie werd gekozen voor de Doorbraakmethode: die geeft professionals instrumenten om maatwerk makkelijker, beter en goedkoper te maken. Een doorbraak is een oplossing die niet standaard tot stand komt. De belangrijkste uitkomstmaat was de mate van modelgetrouwheid aan het interventiemodel. Voor IPS wordt dat vastgesteld met de IPS Fidelity Scale, voor SDM met de Shared Decision Making Questionnaire, en voor CRT met een speciaal ontwikkelde modelgetrouwheidsschaal. De metingen waren na 10 en 22 maanden. De teams moesten in ieder geval 2 van de 3 interventies implementeren. Alle leden van de deelnemende multidisciplinaire teams kregen trainingen in de door hen gekozen interventies. 11 teams kozen voor 3 interventies. 13 teams kozen voor IPS en CR. Na 22 maanden scoorden de teams middelmatige tot hoge modelgetrouwheidsscores met een gemiddelde van 3.2 op een 4-puntsschaal voor CRT, 3.7 voor een 5-puntsschaal voor IPS en 4.9 op een 6-puntsschaal voor SDM. Van de 332 patiënten namen 252 deel aan de IPS, 52 aan de CR en 39 aan SDM. Er is dus sprake van gemengde resultaten. Als barrières werden genoemd: extra last voor de dagelijkse praktijk om gelijktijdig 3 nieuwe interventies in te voeren, technische ICT-problemen bij de CRT-module, acceptatieproblemen bij de gekozen SDM-applicatie en gebrek aan ondersteuning door het hogere management.
Van Duin D, van Wamel A, de Winter L, Kroon H, Veling W, van Weeghel J. (2021). Implementing Evidence-Based Interventions to Improve Vocational Recovery in Early Psychosis: A Quality-Improvement Report. Psychiatr Serv. 2021 Oct 1;72(10):1168-1177. doi: 10.1176/appi.ps.201900342. Epub 2021 Jul 8.

Back To Top