Skip to: Door WRAP komen cliënten beter voor zichzelf op in het contact met hun hulpverleners

Kenniscentrum Phrenos website

Door WRAP komen cliënten beter voor zichzelf op in het contact met hun hulpverleners

Welness Recovery Action Planning (WRAP) is een in de VS ontwikkeld, door ervaringsdeskundigen begeleid, zelfmanagement programma voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening waarbij geleerd wordt meer van de eigen bronnen aan te boren om te herstellen. Een belangrijk aspect van het herstelproces is het goed voor de eigen belangen kunnen opkomen in de interactie met de GGz (self-advocacy). In deze Amerikaanse RCT werd bekeken in hoeverre de WRAP-interventie (N=251) bijdraagt aan de geneigdheid om voor zichzelf op te komen ten opzichte van een controlegroep (N=268) die treatment-as-usual kreeg. De primaire uitkomstmaat voor self-advocacy waren scores op de Patient Self-Advocacy Scale (PSAS). Daarnaast werden afgenomen: de Hope Scale (HS), de WHO Quality of Life Brief Instrument (WHOQOL) en de Brief Symptom Inventory (BSI). Er werd gemeten 6 weken voor het begin van de WRAP-cursus, 6 weken na de WRAP-cursus (T2) en 6 maanden na T2. De effecten werden met behulp van multivariate analyse berekend. Het bleek dat de interventiegroep een significant grotere verbetering op de PSAS-scores liet zien dan de controlegroep(PSAS-totaal bij interventiegroep van baseline 3.47 tot 3.65 op T3; bij controlegroep van 3.46 naar 3.55). De deelnemers aan de WRAP-interventie scoorden met name veel beter op de subschaal van de PSAS die meet in hoeverre men beredeneerd de adviezen van de GGZ-hulpverleners niet opvolgt (mindful non-adherence). Deze groep had ook meer hoop, vond hun kwaliteit van leven beter en kon beter omgaan met psychiatrische symptomen.
Jonikas JA, Grey DD, Copeland ME, Razzano LA, Hamilton MM, Floyd CB, Hudson WB & Cook JA (2013). Improving Propensity for Patient Self-Advocacy Through Wellness Recovery Action Planning: Results of a Randomized Controlled Trial. Community Mental Health Journal 49 (3), 260-269.

Back To Top