Skip to: Domein met prioriteit in het begin voor mensen met EPE gaat het meest vooruit

Kenniscentrum Phrenos website

Domein met prioriteit in het begin voor mensen met EPE gaat het meest vooruit

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de invloed is van de individuele prioriteiten op de uitkomsten van interventies, en dat geldt in het bijzonder voor mensen met psychotische stoornissen. In deze Amerikaanse studie (n=63) werd bij mensen met een EPE onderzocht of er een verband is tussen wat op baseline op de verschillende levensdomeinen van belang werd gevonden door de deelnemers en de uitkomsten van de behandelingen en interventies. Er werden data gebruikt van het Recover After an Initial Schizophrenia Episode (RAISE) Connection Program (CP). De Ratings of Importance (ROI) werden op baseline van zes levensdomeinen per persoon geïnventariseerd. Er werd gevraagd hoe belangrijk verbeteringen op die verschillende domeinen werden gevonden en om er een volgorde in aan te brengen: 1. Uitbreiding op gebied van productieve activiteiten (werk of school); 2. Meer energie; 3. Verbetering in sociale relaties; 4. Vermindering van hallucinaties en waandenkbeelden; 5. Vermindering van verwarring en problemen met concentreren; 6. Vermindering van bijwerkingen van de medicatie. De primaire uitkomstmaat was de Mental Illness Research, Education and Clinical Center (MIRECC) versie van de Global Assessment of Functioning (GAF). Ook werd de PANSS afgenomen. Er werd op baseline en na 12 maanden gemeten. Op de ROI werd het hoogst gescoord voor werk/school gevolgd door energie, sociale relaties en verwarring. Met regressie analyses werd de associatie tussen de baseline ROI-score voor werk/school en MIRECC GAF-scores na 12 maanden naar aan het werk zijn of een opleiding volgen berekend: er werd een significante associatie gevonden tussen de odds op baseline voor werk/school ROI en deelname aan werk/school na 12 maanden (OR=4.36; 95%BI 1.54-12.36). Er lijkt dus een verband tussen het belang dat deelnemers hechten aan het hebben van werk of een opleiding willen volgen en dit ook voor elkaar krijgen.
De Waal A, Dixon LB, Humensky JL. (2018). Association of participant preferences on work and school participation after a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry. Oct;12(5):959-963.

Back To Top