Skip to: Dit-Ben-Ik is een veelbelovende interventie die cliënten ondersteunt in de (her)ontwikkeling van een multidimensionele identiteit

Kenniscentrum Phrenos website

Dit-Ben-Ik is een veelbelovende interventie die cliënten ondersteunt in de (her)ontwikkeling van een multidimensionele identiteit

Een belangrijk onderdeel van het persoonlijke herstelproces van personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is de herdefiniëring van de eigen identiteit van een door de stoornis gedomineerd zelf naar een multidimensioneel zelf waarbij oude en nieuwe karaktertrekken naar voren komen. Zelf-identiteit omvat intrapersoonlijke en sociale identiteiten. In deze Nederlandse studie wordt de ontwikkeling en eerste evaluatie van een nieuwe psychosociale interventie (‘Dit Ben Ik’) beschreven die tot doel heeft bij te dragen aan die nieuwe identiteit in het kader van persoonlijk herstel, waarbij rekening werd gehouden met de cognitieve en communicatieve behoeftes van de doelgroep. Bij de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van de innovatieve benadering van het User Centered Design (UCD). UCD is een herhalend product-ontwikkelingsproces waarbij de behoefte van de gebruikers in elke fase van het proces centraal staat. In de eerste fasen werd input gegeven door ggz-cliënten, onderzoekers, ggz-verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. De interventie werd geframed als ‘de ontdekkingsreis van mijn leven’, waarbij de cliënt met een mede-reiziger ervaringen op gaat doen. De voorwaarden van de interventie: eenvoudig en intuïtief; groepsproces mogelijk; focus op sterke punten; moet kader geven voor de volgende levensdomeinen: werk, sociale contacten, leven, vrije tijd, gezondheid; gericht op leren door ervaring, objecten en taal; gelijkwaardigheid stimuleren; uniciteit van het individu benadrukken; aandacht voor stigma. Dit leverde de interventie Dit Ben Ik (DBI) op: een activiteitenrad dat de cliënt helpt om samen met een partner activiteiten te ondernemen. Door aan het rad te draaien verschijnen er drie activiteiten, waaruit er eentje gekozen wordt. B.v. ‘Zoek (of creëer) een geur waar jij een goede herinnering aan hebt en laat dit de ander ruiken’. Allebei de deelnemers voeren dezelfde activiteit uit. Uit de eerste evaluatie (10 cliënten en 3 zorgprofessionals) kwam naar voren dat een deel van de cliënten meer over hun identiteit ging nadenken tijdens de interventie. Ook verbeterde de relatie tussen de cliënten en zorgprofessionals waarmee de ervaringen gedeeld werden. Dit is een voor de doelgroep toegankelijke en veelbelovende interventie. (https://deontdekkingsreisvanmijnleven.nl/)
Van der Meer L, Jonker T, Wadman H, Wunderink C, van Weeghel J, Pijnenborg GHM, van Setten ERH. (2021). Targeting Personal Recovery of People With Complex Mental Health Needs: The Development of a Psychosocial Intervention Through User-Centered Design. Front Psychiatry. 2021 Apr 8;12:635514.

Back To Top