Skip to: Digitale Social Stories (SS) effectief hulpmiddel om autistische kinderen op spannende gebeurtenis voor te bereiden

Kenniscentrum Phrenos website

Digitale Social Stories (SS) effectief hulpmiddel om autistische kinderen op spannende gebeurtenis voor te bereiden

Naar schatting 1 op de 59 kinderen heeft autisme, met o.a. als kenmerken beperkte sociale communicatie en repititief gedrag. Een ‘social story’ of sociaal verhaal (vaak in stripverhaal opgezet) is een hulpmiddel dat een beschrijving geeft van een sociale situatie met als doel inzicht te geven in sociale signalen en aan te geven welke reacties in die situatie gepast zijn. Het verhaal moet wel direct aansluiten bij de specifieke situatie van de persoon met autisme. De verhalen kunnen door onderwijzers, hulpverleners of ouders worden geschreven. SS kan worden ingezet om negatief gedrag te verminderen, positief gedrag te bevorderen, leren hanteren van overgangen of nieuwe situaties of nieuwe vaardigheden aan te leren. In dit Britse onderzoek werd een digitale SS-app gebruikt om 10 autistische kinderen die op zomerkamp gingen op allerlei spannende sociale situaties voor te bereiden. De eerste auteur van dit artikel maakte in de Stories Online for Autism (SOFA-app) de persoonlijke sociale verhalen voor de 10 kinderen. De interventie werd een week vóór aanvang van het zomerkamp aangeboden. Zo nodig werden de sociale verhalen aangepast. De SS-doelen waren gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen (b.v. de reis; de maaltijden; groepsactiviteiten; niet thuis slapen). Aan de onderwijzers van de kinderen werd gevraagd om vóór de interventie, na de interventie en na het zomerkamp vragenlijsten in te vullen om de angsten van de kinderen voor bepaalde gebeurtenissen te scoren en aan te geven of de kinderen de SS-doelen begrepen en haalden en hoe angstig ze waren geweest. Aan de kinderen werd gevraagd (door een smiley aan te geven) hoe zij de verschillende gebeurtenissen ervaren hadden en wat ze van de SOFA-app vonden. Het bleek dat de kinderen na de interventie significant beter scoorden op de items ‘dichtbij het doel’ en ‘begrip van het doel’ en significant minder angst hadden. De kinderen waren positief over de SOFA-app. Digitaal aangeboden Social Stories kunnen autistische kinderen ondersteunen om zich bij veranderingen aan te passen.
Smith E, Constantin A, Johnson H, Brosnan M. (2021). Digitally-Mediated Social Stories Support Children on the Autism Spectrum Adapting to a Change in a ‘Real-World’ Context. J Autism Dev Disord. 2021 Feb;51(2):514-526.

Back To Top