Skip to: Depressie en angst in dezelfde mate en gelijktijdig bij EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Depressie en angst in dezelfde mate en gelijktijdig bij EPE

In de literatuur wordt vaak vermeld dat mensen die een psychose doormaken of tot de groep met een Klinisch Hoog Risico (KHR) op een psychose behoren vaak comorbide angst- en/of depressiesymptomen hebben. Ook wordt erop gewezen dat die symptomen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het in stand houden van psychotische ervaringen. De schattingen van de prevalentie van depressie bij schizofrenie lopen uiteen van 7% tot 70% en die voor angst van 35% tot 65%. In deze Engelse systematische review en meta-analyse (n=10 studies; 1265 deelnemers) werd gezocht naar de prevalentie van comorbide angst- en depressieve stoornissen bij groepen met EPE waarbij gelijktijdig deze drie domeinen in kaart werden gebracht. Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) werd gebruikt om alle meta-analyses uit te voeren. In de 10 studies werd EPE, en soms ook de angst- en depressiesymptomen, vastgesteld met de Structured Clinical Interview for DSM (DSM SCID) of de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Angst werd gemeten met de Hamilton Anxiety Scale (HAS) of de Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), of de Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), of de Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI). Depressie werd gemeten met de Calgary Depression Scale (CDS) of de Hamilton Depression Scale (HAM-D). In de 10 studies werd zowel een maat gebruikt om angst en depressie als een maat om de relatie tussen beide stoornissen te meten. Uit de meta-analyse blijkt dat bij personen met EPE angst- (23%)- en depressieve- (29%) stoornissen in ongeveer dezelfde mate gelijktijdig voorkomen, hoewel de betrouwbaarheid van deze waardes moet worden getemperd door de grote heterogeniteit tussen de studies. De auteurs raden aan om bij de behandeling van EPE ook cognitieve gedragstherapie (CGT) in te zetten gericht op angst en depressie.
Wilson RS, Yung AR, Morrison AP. (2019). Comorbidity rates of depression and anxiety in first episode psychosis: A systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2019 Nov 29.

Back To Top