Skip to: Deïnstitutionaliseringsproject bewijst dat personen met ernstige psychiatrische problemen goed buiten het psychiatrisch ziekenhuis kunnen leven

Kenniscentrum Phrenos website

Deïnstitutionaliseringsproject bewijst dat personen met ernstige psychiatrische problemen goed buiten het psychiatrisch ziekenhuis kunnen leven

In deze Australische studie werden 181 personen, die gemiddeld 15 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest waren, over een periode van 7 jaar gevolgd binnen een intensief begeleid wonen project (supported accomodation), dat als alternatief voor permanente opname in Queensland is opgezet. De metingen werden verricht 6 weken vóór ontslag, en 6, 18, 36 en 84 maanden na plaatsing in het project. Na 7 jaar bleek dat 40% van de cliënten geen enkele keer een beroep op crisisopvang had hoeven doen. De behoefte aan professionele ondersteuning nam af van gemiddeld 26 uur tot 22 uur per persoon per week na 7 jaar. Het klinische beeld, zoals gemeten met Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) en de Life Skills Profile, veranderde niet significant. De ervaren kwaliteit van leven nam iets toe. De cliënten waren het minst tevreden over de intimiteit en het meest met de niet-klinische hulpverleners. Slechts 3% van de cliënten kwam in die 7 jaar in aanraking met justitie. De kosten van dit intensief begeleid wonen-project bedragen per persoon ongeveer de helft van die van permanente opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Hoewel 60% van de cliënten een gestructureerde sociale activiteit (werk, vrijwilligerswerk,studie, hobby) heeft, heeft slechts 4% regulier betaald werk.
Meehan T, Stedman T, Robertson S, Drake S & King R (2011). Does supported accommodation improve the clinical and social outcomes for people with severe psychiatric disability? The Project 300 experience. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 45 (7), 586–592.

Back To Top