Skip to: Deelnemers Zweedse Geestelijke Gezondheid Eerste Hulp Training hebben meer vertrouwen in de omgang met personen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemers Zweedse Geestelijke Gezondheid Eerste Hulp Training hebben meer vertrouwen in de omgang met personen met psychische problemen

Naast stigma vormt beperkte kennis van psychische stoornissen bij de bevolking een obstakel voor het zoeken van hulp bij psychische problemen o.a. omdat geestelijke gezondheidsproblemen en evidence-based alternatieven niet door het algemene publiek (h)erkend worden. Enkele jaren geleden werd in Australië de Geestelijke Gezondheid Eerste Hulp Training (GGEHT) ontwikkeld om kennis over en omgaan met en helpen van mensen met psychische problemen te verbeteren. De training bestaat uit een cursus van 12 uur en behandelt: inschatten van suïciderisico, niet oordelend luisteren, iemand gerust leren stellen, personen stimuleren om professionele hulp te zoeken en/of om zelfhulp strategieën te gebruiken. In Zweden heeft het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken een pilot project opgezet om de implementatie van de GGEHT te testen en te evalueren. In dit kwalitatieve artikel wordt verslag gedaan van de ervaringen van deelnemers (n=24) aan de training middels interviews in focusgroepen. De focusgroepen vonden 6 à 8 maanden na de training plaats. De ervaringen van de deelnemers kunnen worden samengevat in de volgende vijf categoriën: toegenomen bewustzijn, kennis en begrip; de training had invloed op hun houding ten opzichte van en hun benadering van personen met psychische problemen; de training werd gezien als een gereedschapskist van adviezen; ervaren instructeurs zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de training; de deelnemers konden duidelijke voorbeelden geven van de wijze waarop ze het geleerde in praktijk hadden gebracht. De praktische insteek van de training bleek vruchtbaar.
Svensson B, Hansson L & Stjernswärd S (2015). Experiences of a Mental Health First Aid training program in Sweden: a descriptive qualitative study. Community Mental Health Journal 51(4), 497-503.

Back To Top