Skip to: Deelname aan de zelf-management interventie WRAP heeft positief effect op psychiatrische symptomen en gevoelens van hoop

Kenniscentrum Phrenos website

Deelname aan de zelf-management interventie WRAP heeft positief effect op psychiatrische symptomen en gevoelens van hoop

Het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een Amerikaans zelf-management programma op basis van een handboek, speciaal ontwikkeld om personen met een psychiatrische stoornis in hun herstel-proces bij te staan. Men leert er interne en externe bronnen te identificeren om herstel beter mogelijk te maken, om vervolgens deze bronnen voor de ontwikkeling van een individueel zelf-management plan te gebruiken. WRAP–groepen bestaan uit 4 tot 12 deelnemers en komen 8 tot 12 keer wekelijks zo’n twee uur bij elkaar. Er is ondersteuning van een ervaringsdeskundige en een hulpverlener. In dit artikel wordt verslag gedaan van een quasi-experimenteel onderzoek om de effecten van WRAP te meten. Bij de experimentele groep (n=58) en de controlegroep (n=56) werden voor en na WRAP, en na 6 maanden de volgende lijsten afgenomen: Modified Colorado Symptom Index, de State Hope Scale en de Recovery Markers Questionnaire (RMQ). Het blijkt dat bij de experimentele groep na 6 maanden de psychiatrische symptomen significant zijn afgenomen en de hoop significant is toegenomen. Bij de controlegroep waren er geen veranderingen. WRAP is een veelbelovende interventie.
Fukui S, Starnino VR, Susana M, Davidson LJ, Cook K, Rapp CA & Gowdy EA (2011).Effect of Wellness Recovery Action Plan (WRAP) Participation on Psychiatric Symptoms, Sense of Hope, and Recovery. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (3), 214-222.

Back To Top