Skip to: De verkorte versie Mental Health Recovery Measure is bruikbaar, valide en heeft goede interne consistentie

Kenniscentrum Phrenos website

De verkorte versie Mental Health Recovery Measure is bruikbaar, valide en heeft goede interne consistentie

De items van de Mental Health Recovery Measure (MHRM) zijn gebaseerd op enkele concepten die ten grondslag liggen aan het herstelproces: zichzelf losmaken, zelf-empowerment, leren en zichzelf herdefiniëren, basis functioneren, welbevinden, nieuwe potenties en voor zichzelf opkomen. In deze Amerikaanse studie werden de constructvaliditeit en de betrouwbaarheid van de uit 30 items bestaande MHRM verder getest bij een steekproef van 795 veteranen met schizofrenie en werd bekeken in hoeverre een verkorte, uit 10 items bestaande, versie van de MHRM eenzelfde psychometrische kwaliteit heeft als het oorspronkelijke instrument. Er werden correlaties berekend van de MHRM en de MHRM-10 met instrumenten die kwaliteit van leven (The Lehman Quality of Life Interview-TL-30), tevredenheid met hulpverlening (Client Satisfaction Qustionnaire-CSQ-8), ernst van symptomen (BPRS) en functioneren (MIRECC GAF) meten. De MHRM-10 werd gevormd door de 10 items te kiezen die middels factor analyse de hoogste ladingen kregen. De interne consistentie van de MHRM en de MHRM-10 was goed. De totale scores van de MHRM en de MHRM-10 correleerden sterk en positief met kwaliteit van leven metingen (TL-30 en CSQ-8) en negatief met depressieve gesteldheid (BPRS depressive mood subschaal). Beide instrumenten hadden ook een uitstekende interne consistentie. De psychometrische eigenschappen van de MHRM-10 lijken gelijk aan die van de MHRM. Omdat de MHRM-10 veel korter is kan deze makkelijker in de klinische praktijk worden ingezet om het ervaren herstel te meten.
Armstrong NP, Cohen AM, Hellemann G, Reist C & Young AS (2014). Validating a Brief Version of the Mental Health Recovery Measure for Individuals With Schizophrenia. Psychiatric Services 65 (9), 1154–1159.

Back To Top