Skip to: De Recovery Promoting Relationships Scale (RPRS) meet de recovery competenties van hulpverleners op een valide wijze

Kenniscentrum Phrenos website

De Recovery Promoting Relationships Scale (RPRS) meet de recovery competenties van hulpverleners op een valide wijze

In dit Amerikaanse onderzoek wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en de eerste validiteitsmetingen van een instrument dat de competenties van hulpverleners meet om het herstelproces te stimuleren van personen met ernstige psychiatrische problemen vanuit het perspectief van de cliënten: de Recovery Promoting Relationships Scale (RPRS). De items van de RPRS werden in twee stadia ontwikkeld. Een eerste set van 37 items werd via een internet survey door 995 cliënten, ervaringsdeskundigen en GGZ-hulpverleners ingevuld. De psychometrische eigenschappen werden vastgesteld nadat 382 cliënten de tweede versie hadden ingevuld. De psychometrische eigenschappen werden getest met behulp van een combinatie van de Classical Test Theory (CTT) en de Item Response Theory (IRT). De huidige RPRS heeft 24 items en kan worden verdeeld in twee domeinen: a. de Recovery Promoting Strategies Index waarmee de strategieën van de hulpverleners worden beschreven die hoop, empowerment en zelfacceptatie bij de cliënten doen toenemen; b. de Core Relationship Index geeft aan hoe hulpverleners de band met hun cliënten verbeteren. De RPRS heeft een hoge interne consistentie (.88 tot .98 α) en een acceptabele convergente (van .50 tot .79) en criterium validiteit (.58 tot .60). Omdat er slechts een zwak verband is tussen de RPRS en de scores op de Recovery Assessment Scale (RAS), kan het zijn dat een cliënt een stimulerende hulpverlener heeft, maar toch geen bevredigend niveau van herstel heeft bereikt. Er zijn nog andere factoren die invloed hebben op een gunstig herstel.
Russinova Z, Rogers ES, Cook KF, Ellison ML & Lyass A (2013). Conceptualization and measurement of mental health providers’ recovery-promoting competence: The Recovery Promoting Relationships Scale (RPRS). Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (1), 7-14.

Back To Top