Skip to: De Recovery Assessment Scale (RAS) is zeer valide en betrouwbaar om mate van herstel en veranderingen in herstelproces te meten

Kenniscentrum Phrenos website

De Recovery Assessment Scale (RAS) is zeer valide en betrouwbaar om mate van herstel en veranderingen in herstelproces te meten

Het bevorderen van herstel is een kern van het Amerikaanse GGz-systeem geworden. De wetenschappelijke beoordeling van herstel-meetinstrumenten is echter achter gebleven. In deze Amerikaanse review werd uitgebreid gezocht naar alle studies (n=77 studies uit 11 landen) die een uitspraak hebben gedaan over de psychometrische eigenschappen van het meest gebruikte meetinstrument om herstel (recovery) te meten: de Recovery Assessment Scale (RAS). De 28 studies die gemiddelde scores en standaardafwijkingen van de RAS rapporteerden waren erg consistent (gemiddeld 3,78, met variaties tussen de 3,14 en 4,12). Ook werden er zeer goede scores gevonden voor de interne consistentie (Cronbach’s α tussen .76 en .97), test-hertest betrouwbaarheid (tussen .65 en .88) en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (tussen .94 en .98). Een aantal studies rapporteerde over de consistente factor-structuur van de RAS. Ook werden positieve associaties gevonden tussen de constructen die door de RAS gemeten worden met verwante constructen zoals o.a. psychologisch welbevinden, sociaal functioneren en deelname aan maatschappelijke activiteiten. Het lijkt er ook op dat de RAS veranderingen in de tijd kan meten en kan daarom worden gebruikt bij studies die de effectiviteit van interventies willen meten. De RAS is een waardevol meetinstrument voor de herstel wetenschap.
Salzer MS & Brusilovskiy E (2014). Advancing Recovery Science: Reliability and Validity Properties of the Recovery Assessment Scale. Psychiatric Services 65 (4), 442-453.

Back To Top