Skip to: De psychometrische eigenschappen van de Zweedse versie van de Recovery Self-Assessment (RSA) schaal zijn goed

Kenniscentrum Phrenos website

De psychometrische eigenschappen van de Zweedse versie van de Recovery Self-Assessment (RSA) schaal zijn goed

Het conceptuele kader van herstel (recovery) is voornamelijk ontwikkeld in de Engelssprekende landen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre herstel in de Scandinavische landen als een kennisbasis wordt geaccepteerd door de wetenschappers en de hulpverleners. De Recovery Self-Assessment (RSA) schaal is in de V.S. ontwikkeld om in te schatten in welke mate programma’s en instellingen op herstel gebaseerde praktijken hebben ingevoerd. De RSA meet zes hersteldomeinen: levensdoelen; betrokkenheid; diversiteit in behandelmogelijkheden; keuzemogelijkheden voor cliënten; dienstverlening op maat; uitnodigende sfeer. In dit Zweedse artikel wordt verslag gedaan van een evaluatie van de psychometrische eigenschappen van Zweedse versie van de cliëntenversie van de RSA (n=78). Er werd met name gekeken naar de indruksvaliditeit (‘meet de test wat het beoogt te meten?’), inhoudsvaliditeit (‘meet de test het hele begrip’), de interne consistentie en de test-hertest betrouwbaarheid. Het bleek dat de indruks- en inhoudsvaliditeit goed was, dat de interne consistentie voldoende was (Cronbach’s Alpha tussen .766-.909) en dat de stabiliteit van de test-hertest betrouwbaarheid van een middelmatig tot goed niveau was. De Zweedse versie van de RSA is een valide en betrouwbaar instrument en kan worden ingezet om een goede indruk te krijgen van het hanteren van de invoering van herstelprincipes in de Zweedse GGz.
Rosenberg D, Svedberg P & Schön UK (2015). Establishing a Recovery Orientation in Mental Health Services: Evaluating the Recovery Self-Assessment (RSA) in a Swedish Context. Psychiatric Rehabilitation Journal, Jun 8. [Epub ahead of print]

Back To Top