Skip to: De psychometrische eigenschappen van de SInQUE, die de mate van sociale inclusie bij mensen met psychische problemen meet, zijn goed

Kenniscentrum Phrenos website

De psychometrische eigenschappen van de SInQUE, die de mate van sociale inclusie bij mensen met psychische problemen meet, zijn goed

Mensen met ernstige psychische problemen lopen het risico op sociale exclusie. Voor ggz-hulpverleners is er geen valide en betrouwbare manier om een beeld te krijgen van de sociale inclusie van hun cliënten. Daarvoor is in Engeland de Social Inclusion Questionnaire User Experience (SInQUE) ontwikkeld, die zowel objectieve als subjectieve aspecten van sociale inclusie meet. Dit meetinstrument beoordeeld vijf domeinen bij de cliënten, in het jaar vóór de eerste psychiatrische opname (T1) en het jaar voorafgaand aan de afname van de vragenlijst (T2): sociale integratie; productiviteit; consumptie; toegang tot voorzieningen; politieke betrokkenheid. De SinQUE wordt in een interview van 30 minuten door een hulpverlener afgenomen. In dit Britse onderzoek (N totaal =192) werd de validiteit (geldigheid), de betrouwbaarheid en de aanvaardbaarheid van de SInQUE vastgesteld bij personen met een psychotische stoornis (N=106), een common mental disorder (depressie; angst) (N=49) en een persoonlijkheidsstoornis (N=37). Elke deelnemer wees ook een verwant aan waarbij de SInQUE werd afgenomen. Om de concurrente, de convergente en de discriminatie validiteit vast te kunnen stellen werden daarnaast de volgende instrumenten afgenomen: de Social Outcomes Index (SIX), de Manchester short assessment of quality of life (MANSA), de Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule (CANSAS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) en de Discrimination and Stigma Scale (DISC-12). De SInQUE had een acceptabele convergente validiteit. De SInQUE was acceptabel voor de cliënten en de hulpverleners. Er werd een sterke correlatie gevonden tussen de totale SInQUE score en de score op het domein Sociale Integratie enerzijds en de kwaliteit van leven (MANSA) anderzijds bij alle drie de diagnostische groepen. Ook de discriminatie validiteit en de test-hertest betrouwbaarheid waren goed. De goede psychometrische eigenschappen golden met name voor de huidige sociale inclusie (T2) en in minder mate voor sociale inclusie in het verleden.
Mezey G, White S, Harrison I, Bousfield J, Lloyd-Evans B, Payne S, Killaspy H. (2020). Validity, reliability, acceptability, and utility of the Social Inclusion Questionnaire User Experience (SInQUE): a clinical tool to facilitate social inclusion amongst people with severe mental health problems. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Jul;55(7):953-964.

Back To Top