Skip to: De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Kenniscentrum Phrenos website

De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Cover De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Titel
De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Jaar van uitgave
2016

Auteurs
Tom van Mierlo, Lisette van der Meer, Yolande Voskes, Bram Berkvens, Bert Stavenuiter, Jaap van Weeghel

Uitgever
De Tijdstroom

ISBN
9789058982964

Er is een vergeten groep mensen in Ne­der­land die beter verdient. Het gaat om men­sen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen ggz- en RIBW-instellingen wonen en bij wie het herstel is gestagneerd. Én om de professionals en naasten die om hen heen staan en eveneens de hoop op herstel hebben verloren.
Voor deze mensen en voor de mensen die zich nu aanmelden bij deze vormen van langdurige zorg, is een nieuw inhoudelijk model ontwikkeld: Active Recovery Triad (ART). De ART-beweging is een breuk met de stigmatiserende beelden en praktijken van afgeschreven zijn, uitbehandeld zijn en uitzichtloos leven binnen psychiatrische instellingen.

Op het omslag van De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad  staat: ‘Wanneer het herstel in langdurige psychiatrische zorg stagneert.’ ART maakt een radicale keuze voor de triade: de driehoek cliënt-familie-hulpverlener. Het werkboek  gaat over echt contact maken en weer aansluiting vinden bij de oorspronkelijke wensen en behoeften. Het boek biedt naast visie en inspiratie tal van instrumenten en methodieken, waarmee cliënten, naasten en hulpverleners hun eigen ART-praktijk op maat kunnen ontwikkelen.

ART (actief herstel in de triade) biedt een verbindend, inspirerend en richtinggevend kader. ART past daarmee in het bredere verband van specialistische zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarin meerdere modellen (Resource Group, Flexibele ACT, IHT, HIC) samen een geheel kunnen vormen.

ART zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Dit werkboek beschrijft het model volgens de inzichten van vandaag, inclusief een modelgetrouwheidsschaal en is geschreven voor professionals, cliënten en hun naasten.

U kunt het boek bestellen bij uitgeverij de Tijdstroom.

 

Back To Top