Skip to: De inzet van professionele ervaringsdeskundigheid in ggz-instellingen wordt beperkt door factoren op macro-, meso- en micro-niveau

Kenniscentrum Phrenos website

De inzet van professionele ervaringsdeskundigheid in ggz-instellingen wordt beperkt door factoren op macro-, meso- en micro-niveau

Betaalde en geschoolde ervaringsdeskundigen (ED’s) worden nog steeds niet genoeg ingezet bij ggz-instellingen. In deze Australische narratieve review en synthese (n= 38 studies) worden de factoren op macro-, meso- en micro-niveau geanalyseerd die van invloed zijn op de formele implementatie van de ED-rol binnen organisaties in de ggz en hoe die factoren op elkaar inwerken. De meeste onderzoeken in deze review waren kwalitatieve studies. Op het macroniveau (brede sociaal-culturele factoren) wordt de implementatie van ED’s belemmerd door de dominatie van het medische model en de invloed van de traditionele professionele cultuur (van psychiaters, artsen, therapeuten, verpleegkundigen) in het ggz-systeem. Vaak wordt het belang van een op herstel gerichte benadering niet ondersteund en wordt de waarde van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in het hulpverleningstraject niet ingezien. Ook zien nationale beleidsmakers vaak niet de voordelen van het inzetten van ED’s. In sommige regio’s en landen is echter steeds meer aandacht voor het inzetten van ED’s en worden professionele hulpverleners geschoold in duidelijk maken van het belang van ED’s. Op mesoniveau is voor de implementatie van de ED-rol van belang dat de cultuur in de instelling ondersteunend is voor de ED, dat de belangrijkste leiders in de organisatie zich duidelijk achter de ED opstellen, dat gericht verandermanagement wordt ingezet om het personeel mee te krijgen, dat de ED als een volwaardige professionele medewerker in het personeelsbestand wordt opgenomen en dat de ED voldoende begeleiding, waardering en beloning binnen de organisatie krijgt. Op microniveau speelt vaak de relatie met de professionele teamleden. Vaak ervaart de ED binnen de instelling waar deze werkt structureel stigma en vooroordelen. Dit kan tot spanningen leiden. Hier moet het management oog voor hebben. Volledige integratie in het behandelteam is van belang. Daarnaast is aandacht voor het welzijn van de (soms kwetsbare) ED ook belangrijk. De ED moet goed voor zichzelf zorgen en moet zich ook zonder problemen ziek kunnen melden.
Mirbahaeddin E, Chreim S. (2022). A Narrative Review of Factors Influencing Peer Support Role Implementation in Mental Health Systems: Implications for Research, Policy and Practice. Adm Policy Ment Health. 2022 Jul;49(4):596-612.

Back To Top