Skip to: De IMI-SR is een bruikbaar en betrouwbaar instrument om intrinsieke motivatie bij personen met schizofrenie te meten

Kenniscentrum Phrenos website

De IMI-SR is een bruikbaar en betrouwbaar instrument om intrinsieke motivatie bij personen met schizofrenie te meten

Intrinsieke Motivatie (IM) is een bemiddelende factor tussen neurocognitie en psychosociale uitkomsten bij personen met schizofrenie. De Intrinsic Motivation Inventory for Schizophrenia Research (IMI-SR) is ontworpen om de centrale motivationele structuren te meten zoals die door de Self-Determination theorie (SDT) worden geïdentificeerd: betrokkenheid bij cognitieve taken, verwerving van vaardigheden, therapietrouw en remediatie uitkomsten. In deze studie wordt verslag gedaan van de psychometrische validatie van de IMI-SR. De IMI-SR werd bij drie verschillende groepen (totale N=95) afgenomen en blijkt een goed interne consistentie en een voldoende test-hertest betrouwbaarheid te hebben. De IMI-SR bestaat uit 21 vragen die drie domeinen in beeld brengen die relevant zijn voor de motivatie om aan een behandeling deel te nemen: belangstelling/vreugde, ervaren persoonlijke keuze en waarde/bruikbaarheid.
Choi J, Mogami T & Medalia A (2010). Intrinsic Motivation Inventory: An Adapted Measure for Schizophrenia Research. Schizophrenia Bulletin 36(5), 966-976.

Back To Top