Skip to: De groep eerste psychose patiënten met een historie van delinquent gedrag heeft een specifiek profiel en verdient speciale aandacht

Kenniscentrum Phrenos website

De groep eerste psychose patiënten met een historie van delinquent gedrag heeft een specifiek profiel en verdient speciale aandacht

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de Historie van Delinquent Gedrag (HDG) bij patiënten met een Vroege Psychose (VP). In deze Zwitserse-Australische studie werd dossieronderzoek gedaan bij een representatief cohort VP-patiënten dat tussen 1998 en 2000 werd behandeld in het Early Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) (n=674) te Melbourne. Doel was om 1. de prevalentie van HDG op te sporen; 2. de specifieke cliëntkenmerken van de HDG-groep in beeld te krijgen; 3. te kijken of de HDG-groep na 18 maanden behandeling door het EPPIC verschilde van de niet-HDG-groep. De diagnose werd vastgesteld met de Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID/P). In de dossiers werden de volgende soorten delicten gevonden: vermogensdelicten, verkeersdelicten, druggerelateerde delicten, geweldsdelicten en seksuele delicten. Pre-morbide functioneren werd vastgesteld met de Global Assessment of Functioning scale (GAF) en de Duration of Untreated Psychosis scale. Ook vroegere suïcidepogingen en traumatische jeugdervaringen zijn in de dossiers terug te vinden. Op baseline en na 18 maanden werden, naast de GAF, afgenomen: de Clinical Global Impressions scale (CGI) en de Modified Vocational Status Index (MVCI). Ook werden medicatietrouw en middelenverslaving gescoord. Met behulp van logistische regressie analyse werden de associaties tussen de HDG-groep en de niet-HDG-groep vs. de klinische variabelen in Odds Ratios (OR) uitgerekend. Het bleek dat 28,9% van de hele VP-groep een Historie van Delinquent Gedrag (HDG) had. De HDG-groep was significant eerder man (OR=2.09) en had een langere Duur van Onbehandelde Psychose (DOP) (OR=1.33). Ze had ook lagere GAF-scores, minder opleiding en significant meer middelenverslaving (OR=1.72). Op het einde van de behandeling bleek de HDG-groep, ten opzichte van de niet-HDG-groep, vaker opgenomen te zijn geweest, minder met de behandeling mee te werken, minder ziekte-inzicht te hebben en nog steeds vaker middelenverslaving te hebben. Omdat hun delicten vaak vóór de vaststelling van een VP hebben plaatsgevonden roepen de auteurs op om eerder op psychose te gaan screenen bij delinquente jongeren.
Marion-Veyron R, Lambert M, Cotton SM, Schimmelmann BG, Gravier B, McGorry PD & Conus P (2015). History of offending behavior in first episode psychosis patients: a marker of specific clinical needs and a call for early detection strategies among young offenders. Schizophrenia Research 161 (2-3), 163-8.

Back To Top