Skip to: Ervaren kwaliteit van leven bij schizofrenie direct verband met sociale cognitie, niet met neurocognitie

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaren kwaliteit van leven bij schizofrenie direct verband met sociale cognitie, niet met neurocognitie

In deze Nederlandse studie werd onderzocht in hoeverre sociale cognitie invloed heeft op de ervaren kwaliteit van leven (QOL) bij personen met schizofrenie. Sociale cognitie, neurocognitie, QOL en psychiatrische symptomen werden bij een groep patiënten met schizofrenie (N=1032), een groep verwanten van de schizofrenie-patiënten (N=1011) en een controle groep ‘gezonde’ personen (n=552) gemeten. QOL werd gemeten met de World Health Organization Quality Of Life Assessment-BREF (WHOQOL-BREF); sociale cognitie met de Degraded facial affect recognition task (=emotionele perceptie) en de Hinting task (=theory of mind: het vermogen om intenties en opvattingen van anderen te kunnen duiden); neurocognitie met de Benton facial recognition test en de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS III); de symptomen met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS). Het blijkt dat de sociaal cognitieve scores bij schizofrenie patiënten significant slechter zijn dan bij de andere twee groepen. Verder hebben de patiënten de laagste QOL scores. Er is een duidelijke associatie tussen theory of mind en QOL bij de groep patiënten. Die is er niet bij emotionele perceptie en neurocognitieve scores. Neurocognitie was alleen bij de verwanten en de controlegroep een significante voorspeller van QOL. Patiënten met een relatieve goede theory of mind en ernstige schizofrenie-symptomen ervaren een zeer lage kwaliteit van leven. De auteurs geven hiervoor de volgende verklaring: patiënten met ernstige symptomen en een relatief intacte theory of mind zijn zich waarschijnlijk bewust van de negatieve effecten van hun ziekte op hun sociale omgeving.
Maat A, Fett A-K, Derks E & GROUP Investigators (2012). Social cognition and quality of life in schizophrenia. Schizophrenia Research 137 (1-3), 212-218.

Back To Top