Skip to: De Empowerment Scale is een betrouwbaar en valide meetinstrument

Kenniscentrum Phrenos website

De Empowerment Scale is een betrouwbaar en valide meetinstrument

Empowerment wordt gezien als een centraal onderdeel van herstel (recovery). Toch is er geen eenduidige definitie van het concept. Volgens Clark en Krupa omvat het concept empowerment de volgende elementen: persoonlijke controle, handelen, delen van macht, waardigheid en rechtvaardigheid. In deze Amerikaanse studie worden de psychometrische eigenschappen van de Empowerment Scale getest (N=1827) en gekeken of deze schaal iets anders meet dan hoop, recovery en kwaliteit van leven. De Empowerment Scale is een vragenlijst van 28 items die de volgende dimensies meet: self-efficacy, ervaren macht, mate van controle over toekomst en sociale activiteiten. De Empowerment Scale blijkt een uitstekende betrouwbaarheid en validiteit te hebben, hoewel sommige subschalen minder robuust zijn. Deze schaal meet duidelijk een ander construct dan recovery, hoop en kwaliteit van leven, maar is wel aan deze constructen gerelateerd.
Rogers ES, Ralph RO & Salzer MS (2010). Validating the Empowerment Scale With a Multisite Sample of Consumers of Mental Health Services. Psychiatric Services 61 (9), 933-936.

Back To Top