Skip to: De duur van de actieve psychose (DAT) voorspelt slecht sociaal functioneren op de lange termijn

Kenniscentrum Phrenos website

De duur van de actieve psychose (DAT) voorspelt slecht sociaal functioneren op de lange termijn

De Spaanse PAFIP-studie is een longitudinaal epidemiologisch onderzoek (10-jarige follow-up) naar de ontwikkeling van mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE), waarin o.a. gekeken werd naar de effectiviteit van verschillende soorten antipsychotica. De onderzoekers maken onderscheid tussen de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP), de Duur van de Actieve psychose (=positieve symptomen) nadat met de behandeling is gestart (DAT) én de Duur van de Actieve Psychose (DAP): DAP=DOP + DAT. Doel van dit deelonderzoek (N=169 met EPE), waarbij met de PAFIP-data werd gewerkt, was de invloed van langere periodes van actieve psychotische symptomen op het klinische, sociale en functionele functioneren na 10 jaar te onderzoeken. Evaluaties werden uitgevoerd op baseline, na 3 en 6 weken, na 3, 6, 12, 24, 30, 36 maanden en na 10 jaar. De volgende meetinstrumenten werden gebruikt om data te verzamelen: de Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Symptom Onset in Schizophrenia (SOS)-inventory, de Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I). De DOP werd vastgesteld na gesprekken met patiënten, ouders en behandelend artsen. De DAT werd vastgesteld met behulp van enkele items van de SAPS en de BPRS. Sociaal functioneren na 10 jaar werd beoordeeld met de Global Evaluation (GE) van de Disability Assessment Scale (DAS). Functioneel herstel werd gedefineerd als zowel weer goed sociaal functioneren als weer werk hebben of aan het studeren zijn. De data werden geanalyseerd met behulp van logistische regressie modellen. Goed sociaal functioneren na 10 jaar werd significant voorspeld door gemiddelde PAS-scores, initiële BPRS-scores en de DAT (Wald: 10.705; p=.001). En dus niet door de DOP. De DAT en de gemiddelde PAS-scores waren ook voorspellers voor functioneel herstel, alleen de PAS-scores waren statistisch significant. De DAT is een betere voorspeller van uitkomsten op de langere termijn dan de DOP.
Pardo-de-Santayana G, Vázquez-Bourgon J, Gómez-Revuelta M, Ayesa-Arriola R, Ortiz-Garcia de la Foz V, Crespo-Facorro B, Pelayo-Terán JM; PAFIP research group. (2020). Duration of active psychosis during early phases of the illness and functional outcome: The PAFIP 10-year follow-up study. Schizophr Res. Jun;220:240-247

Back To Top