Skip to: De Continuïteit van Zorg wordt door verschillende typen patiëntengroepen zeer verschillend ervaren

Kenniscentrum Phrenos website

De Continuïteit van Zorg wordt door verschillende typen patiëntengroepen zeer verschillend ervaren

Mensen met psychische problemen hebben verschillende zorgbehoeftes die op elkaar moeten worden afgestemd. Continuïteit van Zorg (CvZ) betekent zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Uit de literatuur komt een verband naar voren tussen een goede CvZ en een hoge waardering voor de kwaliteit van zorg. In dit Canadese onderzoek (N=327) werd een groep personen met uiteenlopende psychische problemen ondervraagd over de ervaren CvZ om te komen tot een typologie (CvZ-profielen). Gemeten werden de kenmerken van de patiënten, hun behoeftes en hun ondersteuning. CvZ werd gemeten met de Alberta Continuity of Services Scale for Mental Health (ACSS-MH), de behoeftes met de Montreal Asessment of Needs questionnaire (MANQ), kwaliteit van leven met de Satisfaction with Life Domains Scale (SLDS). Ook werd de Service Utilization Questionnaire (SUQ) afgenomen. De data werden geanalyseerd met behulp van een Latente Klasse Analyse (LCA). De meest prevalente diagn oses in de onderzochte groep waren: common mental diseases -CMD- (m.n. angst- en stemmings-stoornissen) 58%; ernstige psychische aandoeningen (EPA) 38%; persoonlijkheidsstoornissen 28%; alcoholverslaving 13% en drugsverslaving 14%. Uit de analyse komen vijf klassen naar voren die duidelijk van elkaar verschillen wat betreft de ervaren kwalititeit van zorg. Drie klassen (profielen) ervaren weinig CvZ: Klasse 1: oudere volwassenen met weinig behoeftes en met name met CMD + weinig ondersteuning van familie en zorgsysteem. Klasse 2: met name vrouwen met CMD die met partner samenwonen die vooral ondersteuning van familie krijgen. Klasse 3: jonge vrouwen met veel comorbiditeit, inclusief persoonlijkheidsstoornissen en alcoholverslaving en CMD, die van veel verschillende professionele hulpverleners hulp krijgen, maar weinig CvZ ervaren. Twee klassen ervaren veel CvZ: Klasse 4: alleenstaande, laagopgeleide mannen met EPA die in beschermde woonomgeving wonen en veel professionele hulp krijgen. Klasse 5: jonge laagopgeleide mannen (< 40 jaar) met EPA + drugsverslaving, die veel hulp van professionals en familie krijgen en een hoge kwaliteit van leven en hoge CvZ ervaren. Vooral personen met CMD zouden beter door het zorgsysteem bediend kunnen worden.
Loranger C, Bamvita JM, Fleury MJ. (2020). Typology of patients with mental health disorders and perceived continuity of care. J Ment Health. 2020 Jun;29(3):296-305.

Back To Top