Skip to: De Compensatory Cognitive Training (CCT) lijkt ook effectief voor personen die een eerste psychotische episode doormaken

Kenniscentrum Phrenos website

De Compensatory Cognitive Training (CCT) lijkt ook effectief voor personen die een eerste psychotische episode doormaken

Er is bewijs dat Cognitieve Remediatie Training (CRT) werkzaam is om de cognitieve beperkingen, die bij personen met schizofrenie vaak voorkomen, te verbeteren. Hoewel cognitieve beperkingen vaak al voorkomen bij personen die een psychose doormaken, vóórdat ze daadwerkelijk een psychose krijgen, wordt CRT nog maar weinig aangeboden in het vroege psychose circuit. In deze Canadese pilot- en haalbaarheidsstudie in de vorm van een RCT werd een recent ontwikkelde CRT-training op zijn effectiviteit getest bij een kleine groep (n=27) personen die een eerste psychotische periode meemaakte. Het gaat om de Compensatory Cognitive Training (CCT) interventie: de deelnemers krijgen in 12 wekelijkse groepssessies van 2 uur een training in het leren toepassen van nieuwe cognitieve strategieën gericht op de domeinen prospectief geheugen, attentie en waakzaamheid, leren en executieve functies met als doel nieuwe cognitieve gewoontes te ontwikkelen (CCT 16 personen; TAU 11). De volgende meetinstrumenten werden op baseline en na 12 weken afgenomen: de Wechsler Test of Adult Reading (WTAR), de Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia Consensus Cognitive Battery (MCCB), de University of California, San Diego Performance Based Skill Assessment-Brief Version (UPSA-B), de Mayer-Salvoley-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) en de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS). Met behulp van regressie analyses (ANCOVA) werden de effecten in beeld gebracht. De CCT-groep ging, in vergelijking met de controlegroep, significant vooruit op de totale MCCB-score (p=.002), op het onderdeel Trail Making, part A (p=.032) en op de MSCEIT (p=.041). Ook verbeterde –niet significant- de CCT-groep op een aantal andere onderdelen van de MCCB, maar waren er geen verschillen in de positieve, negatieve en depressieve symptomen. De CCT-interventie is haalbaar en kan tot verbeteringen in cognitie en sociale cognitie leiden bij personen met een eerste psychose.
Mendella PD, Burton CZ, Tasca GA, Roy P, St Louis L & Twamley EW (2015). Compensatory cognitive training for people with first-episode schizophrenia: results from a pilot randomized controlled trial. Schizophrenia Research 162 (1-3), 108-11.

Back To Top