Skip to: De bestaande recovery meetinstrumenten zijn nog niet getest op alle belangrijke psychometrische kenmerken

Kenniscentrum Phrenos website

De bestaande recovery meetinstrumenten zijn nog niet getest op alle belangrijke psychometrische kenmerken

Omdat herstel (recovery) als doel van de behandeling in de GGz steeds centraler komt te staan, is het van belang dat ontwikkelingen in het persoonlijke herstel ook gemeten kunnen worden. In deze Engelse systematische review werden met behulp van zes databronnen relevante meetinstrumenten die herstel zeggen te meten opgespoord en er werd geëvalueerd of ze 1. het herstelproces goed meten, zoals die door het CHIME kader wordt geïdentificeerd; en 2. hoe ze scoren op negen psychometrische kenmerken (inhoudsvaliditeit; criteriumvaliditeit; constructvaliditeit; interne consistentie; test-hertest-betrouwbaarheid; responsiviteit; invultijd; leesniveau; haalbaarheid). Het CHIME kader voor persoonlijk herstel staat voor: connectedness; hope & optimism; identity; meaning & purpose en empowerment. Er werden 13 relevante meetinstrumenten gevonden. Het blijkt dat er naar de Recovery Assessment Scale (RAS) het meeste onderzoek is gedaan en dat de RAS het meest gebruikt is als uitkomstmaat. De Questionnaire About the Process of Recovery (QPR) was het enige instrument dat alle categorieën van het CHIME kader uitvraagt. Naar geen enkel instrument is onderzoek gedaan naar alle negen psychometrische kenmerken. Van de Stages of Recovery Instrument (STORI) zijn de meeste psychometrische kenmerken bekend (N=6), gevolgd door de Maryland Assessment of Recovery (MARS) (N=5), en de QPR en de RAS (N=4). Er is met name over de criteriumvaliditeit, de responsiviteit en de haalbaarheid nog niets bekend. Er kan dus nog geen enkel recovery instrument ondubbelzinnig worden aanbevolen.
Shanks V, Williams J, Leamy M, Bird VJ, Le Boutillier C & Slade M (2013).Measures of Personal Recovery: A Systematic Review. Psychiatric Services 64 (10), 974-980.

Back To Top