Skip to: De arbeidssatisfactie van ervaringsdeskundigen wordt voor groot deel bepaald door rolduidelijkheid en psychologische empowerment

Kenniscentrum Phrenos website

De arbeidssatisfactie van ervaringsdeskundigen wordt voor groot deel bepaald door rolduidelijkheid en psychologische empowerment

Onder invloed van de recovery beweging worden er steeds meer ervaringsdeskundigen bijgeschoold en aangenomen in de reguliere GGz, waar ze met professionele GGZ-hulpverleners samenwerken. Gecertificeerde ervaringsdeskundige specialisten hebben in de VS een eigen organisatie: de National Association of Peer Specialist. In dit onderzoek werden 100 leden van deze Association geworven om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan hun positieve arbeidssatisfactie als lid van een behandelteam in de ambulante GGz. Van vijf voorspellende variabelen werd gemeten wat voor invloed ze hadden op de uitkomstvariabele arbeidssatisfactie, zoals gemeten met de Job Satisfaction Scale (JSS). Rolduidelijkheid werd gemeten met de Role Ambiguity Scale, psychologische empowerment (bestaande uit o.a. competentie, zingeving en zelfbeschikking) met de Psychological Empowerment Scale, ondersteuning door collega’s met de Peer support Scale, samenwerking met de leiding met de Supervisory Working Alliance Inventory en betrokkenheid bij organisatorische processen met de Inclusion/Exclusion Scale. Uit de meervoudige regressie-analyse kwam naar voren dat rolduidelijkheid en psychologische empowerment significante voorspellers waren voor tevredenheid met het werk van de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen vinden waardering en tevredenheid in een geïntegreerde werkomgeving waarin ze een duidelijke eigen rol hebben en onafhankelijk kunnen functioneren.
Davis JK. (2013). Predictors of job satisfaction among peer providers on professional treatment teams in community-based agencies. Psychiatric Services 64 (2), 181-184.

Back To Top