Skip to: De 2005 RSWG-remissiecriteria voor mensen met schizofrenie ook in de Nederlandse situatie valide

Kenniscentrum Phrenos website

De 2005 RSWG-remissiecriteria voor mensen met schizofrenie ook in de Nederlandse situatie valide

In 2005 werden in de VS door de Remission in Schizophrenia Working Group (RSWG) remissiecriteria voor schizofrenie geformuleerd: remissie heeft een ernst- en een tijdscriterium. Op de PANNS mogen de items delusies, desorganisatie, hallucinaties, afgestompt affect, passief sociaal terugtrekgedrag, gebrek aan spontaniteit en maniërisme niet boven de 3 (=mild) uitkomen. Tevens moet de remissie zeker 6 maanden stabiel zijn. In deze naturalistische Nederlandse follow-up studie (n=648), waarbij gebruik werd gemaakt van data van de Genetic Risk and OUtcome of Psychosis (GROUP)-studie, werd bekeken welke verbanden er zijn tussen symptomatische remissie en klinische en functionele variabelen op baseline en na 3 jaar. Behalve de Positive and Negative Symptom Scale (PANNS) werden afgenomen: de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Global Assessment of Functioning Scale (GAF), de WHO Quality of Life scale (WHO-QoL) en de Camberwell Assessment of Need Short Appraissal Schedule (CANSAS). Er werden vier verandering-in-remissiegroepen onderscheiden: op beide meetpunten geen remissie (NN), geen remissie op baseline, wel remissie bij follow-up (NR), wel remissie op baseline, geen remissie bij follow-up (RN) en op beide meetpunten in remissie (RR). Gemiddeld nam de kwaliteit van leven bij alle patiëntencategoriën toe. Op baseline was 49% van de patiënten in remissie, na 3 jaar was dit nog maar 35%. De patiënten die volgens de RSWG-criteria in remissie waren fucntioneerden bveter in termen van algemeen functioneren, onvervulde behoeftes en QoL: deze criteria zijn valide. Verder was er een verband tussen jongere leeftijd op baseline en in remissie zijn bij de folluw-up.
Heering HD, Janssens M, Boyette LL, Van Haren NEM & G.R.O.U.P investigators (2015). Remission criteria and functional outcome in patients with schizophrenia, a longitudinal study. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 49 (3), 266-274.

Back To Top