Skip to: Dakloze personen met schizofrenie ervaren hogere kwaliteit van leven dan zelfstandig wonende personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Dakloze personen met schizofrenie ervaren hogere kwaliteit van leven dan zelfstandig wonende personen met schizofrenie

Uit de literatuur komt een wisselend beeld naar voren over de relatie tussen de ervaren kwaliteit van leven bij personen met schizofrenie en hun manier van wonen. In deze Nederlandse studie (in Den Haag uitgevoerd) werden de kwaliteit van leven en de zelf gerapporteerde beperkingen vergeleken tussen 76 personen met schizofrenie die zelfstandig wonen en 50 dakloze personen met schizofrenie.De volgende meetinstrumenten werden gebruikt: de World Health Organisation’s Quality of Life (WHOQOL-Bref) en de Disability Assessment Schedules (WHO-DAS-II). Het blijkt dat de daklozen een grotere kwaliteit van leven ervaren (met name scoren ze hoger op ervaren algemene gezondheid) en dat ze minder beperkingen ervaren. Ze ervaren minder beperkingen in de omgang met anderen en vinden dat ze beter aan het maatschappelijke leven deelnemen dan de zelfstandig wonenden. Deze uitkomsten waren tegen de verwachting van de auteurs. Er waren geen significante verschillen in de ernst van het ziektebeeld tussen beide groepen. Het zou kunnen dat sommige personen met schizofrenie de voorkeur geven aan de autonomie van het leven op straat ten opzichte van de gecompliceerde rolverwachtingen die ervaren kunnen worden als men met schizofrenie zelfstandig in de samenleving woont. Van der Plas AGM, Hoek HW, Van Hoeken D, Valencia E & Van Hemert AM (2012).Perceptions of quality of life and disability in homeless persons with schizophrenia and persons with schizophrenia living in non-institutional housing. International Journal of Social Psychiatry 58 (6), 629-634.

Back To Top