Skip to: Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

Kenniscentrum Phrenos website

Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

Ontstaan

De cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ is in 1996 ontstaan omdat er behoefte was bij cliënten om zelf aan hun herstel te werken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die actief hun eigen herstel willen ondersteunen.

Over de cursus

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten, geleid door twee cursusleiders die zelf ervaringsdeskundig zijn en ook de cursus gevolgd hebben. Zij volgen hiervoor de handleiding. De cursisten krijgen een werkboek.
Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft: de betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, persoonlijke wensen voor de toekomst, keuzes maken, doelen stellen, maatschappelijke participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke waarden, sociale steun uit de directe omgeving, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.
In elke bijeenkomst wordt het thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en huiswerkopdrachten.

Onderzoek en status

In 2011 is Hanneke van Gestel-Timmermans gepromoveerd op de evaluatie van deze cursus. Zij onderzocht de uitvoerbaarheid van de cursus en de effecten ervan op het herstel van de deelnemers; dit laatste met behulp van een gerandomiseerd onderzoek (RCT). De resultaten van de RCT lieten zien dat deelnemers aan de cursus na drie maanden significant hoger scoorden op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen dan mensen uit de controlegroep (wachtlijstconditie). Deze effecten suggereren dat deze cliëntgestuurde interventie van toegevoegde waarde is voor de herstelgeoriënteerde ggz.
>> naar het proefschrift Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course

Om goede interventies meer bekendheid te geven is er een erkenningscommissie, bestaande uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid die de interventies beoordelen.
De cursus ‘Herstellen doe je zelf’  is door de erkenningscommissie erkend op niveau 2: er zijn eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Kwaliteit en training

Kenniscentrum Phrenos onderhoudt een netwerk voor cursusleiders met jaarlijkse intervisie-bijeenkomsten. Bovendien faciliteert Phrenos de ondersteuning van de kwaliteit van de cursus.  In 2016 zijn werkboek en handleiding herzien.

Phrenos geeft met regelmaat de Training Cursusleiders Herstellen doe je Zelf.

Materialen

Voor cursisten
Werkboek Herstellen doe je Zelf: behorende bij twaalf bijeenkomsten over herstel voor €28,95 per stuk excl. verzendkosten.
Te bestellen via het bestelformulier. U dient rekening te houden met een levertijd van 10 werkdagen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar Tinka Verweij

Back To Top