Skip to: Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie
2015
(Werkgroep) N. Veen (Voorzitter), M. Riemersma, T. Rusting, M. Sarucco, R. Starmans, en T. Zandi; (Trimbos-instituut) M. Oud (projectleider), I. Cronenberg en D. Meije (Externe reviewer) A. Roman.
Trimbos Instituut

Cultuursensitief werken houdt in dat er kennis is en begrip voor de migrantenachtergrond van de patiënt en dat daar op de juiste wijze mee wordt omgegaan.

Elke behandeling staat of valt bij de relaties tussen de patiënt, de hulpverlener, en naastbetrokkenen. Het is van belang te beseffen dat iedere patiënt (en iedere naastbetrokkene) in de eerste plaats een individu is met individuele gewoonten, meningen, religieuze opvattingen en vaardigheden. De aanbevelingen zijn vooral bedoeld als aandachtspunten en aspecten waarop hulpverleners bedacht kunnen zijn in het contact met de patiënt en de naastbetrokkenen, en niet om verschillen te benadrukken.

Dit addendum bevat o.a. aanbevelingen voor:

  • Competenties om cultuursensitief te kunnen werken
  • Opbouwen en in stand houden van een therapeutische relatie
  • Gespreksthema’s en aandachtspunten
  • Signaleren en screenen
  • Aandachtspunten bij de organisatie van zorg en voor onderzoek
  • Aandachtspunten bij diagnostische interviews

Zie ook www.ggzrichtlijnen.nl

De richtlijn is ook te downloaden in de vorm van een compacte Samenvattingskaart Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie.

Back To Top