Skip to: Cross-validatie van lijst met 32 voorwaarden waaraan effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s moeten voldoen

Kenniscentrum Phrenos website

Cross-validatie van lijst met 32 voorwaarden waaraan effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s moeten voldoen

Dit artikel is een vervolg op een artikel waarvan de samenvatting te lezen is in de Signaleringen november-december 2013 (Corrigan et al 2013). In genoemd artikel worden 32 voorwaarden waaraan volgens de ervaringsdeskundigen die presentaties doen in op contact met het algemeen publiek gerichte antistigmaprogramma’s in vijf categorieën geordend: programma ontwerp, doelgerichtheid, personeel, de boodschap en follow-up. In dit artikel wordt verslag gedaan van een cross-validatie van de lijst met 32 voorwaarden bij een groep ervaringsdeskundigen die ervaring hebben met op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s. De cross-validatie groep (N=100) gaf aan welke ingrediënten volgens hen de belangrijkste zijn. Bij de categorie programma ontwerp zijn dat: face-to-face contact en discussie met publiek. Bij de categorie doelgerichtheid: de presentatie afstemmen op de specifieke doelgroep. Bij de categorie personeel: de presentaties moeten door ervaringsdeskundigen gegeven worden. Bij de categorie boodschap: in de presentatie moet aandacht zijn voor het herstelproces. Bij de categorie follow-up: follow-up acties moeten met het publiek bespreken worden.
Corrigan PW, Michaels PJ, Vega E, Gause M, Larson J, Krzyzanowski R & Botcheva L (2014). Key ingredients to contact-based stigma change: A cross-validation. Psychiatric Rehabilitation Journal 37(1), 62-64.

Back To Top