Skip to: Contextuele precisie diagnose moet basis van nieuw diagnostisch systeem worden

Kenniscentrum Phrenos website

Contextuele precisie diagnose moet basis van nieuw diagnostisch systeem worden

In dit artikel van vijf Nederlandse psychiaters en psychologen, allen verbonden aan de Universiteit Maastricht, wordt een pleidooi gehouden voor een nieuw diagnostisch systeem in de psychiatrie. Het belangrijkste probleem van de psychiatrische diagnostiek is dat groepen die met een algemeen label worden geïdentificeerd, zoals schizofrenie, feitelijk weinig met elkaar gemeen hebben. En daarom heeft zo’n label weinig betekenis voor de klinische praktijk. Een nieuw diagnostisch systeem moet op de volgende drie principes gebaseerd zijn: 1. Een meer individuele benadering, gebaseerd op de wederzijdse beïnvloeding van clusters van symptomen (precisie diagnose); er zijn steeds meer aanwijzingen dat wat we ‘psychische stoornissen’ noemen clusters van symptomen zijn die met elkaar verbonden zijn door middel van een systeem van causale relaties; de veranderingen in die symptomen moeten op individueel niveau gemeten worden; 2. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat symptomen een response op een context vormen (contextuele diagnose); 3. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat syndromen zich in de loop van de tijd ontwikkelen en onderscheiden ontwikkelingsstadia hebben (gefaseerde diagnose).
Van Os J, Delespaul P, Wigman J, Myin-Germeys I & Wichers M (2013). Psychiatry beyond labels: introducing contextual precision diagnosis across stages of psychopathology. Psychological Medicine 43(7), 1563-1567.

Back To Top