Skip to: Consensus Spaanse psychiaters over functioneel herstel bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Consensus Spaanse psychiaters over functioneel herstel bij schizofrenie

In tegenstelling tot het concept klinische remissie bij schizofrenie, bestaat er over de precieze definitie van het concept functioneel herstel nog geen overstemming. Iedereen is het er wel over eens dat functioneel herstel o.a. beïnvloed wordt door de ernst van de symptomen en door neurocognitieve ontwikkeling. Er is ook geen gestandaardiseerd meetinstrument om functioneel herstel te meten en in de meeste richtlijnen wordt het niet als een therapeutisch doel geformuleerd. Toch vinden hulpverleners het in de dagelijkse praktijk een nuttig concept. In deze Spaanse studie werd met behulp van een Delphi consensus proces in beeld gebracht wat clinici onder het construct functioneel herstel verstaan en hoe het volgens hen het beste gemeten kan worden. Eerst werd door acht psychiaters op grond van een literatuurstudie een vragenlijst met 75 vragen, verdeeld over zes secties, samengesteld. Die lijst werd in twee Delphi-rondes aan 53 psychiaters voorgelegd. De zes secties waren: 1. Het concept functioneel herstel (9 items); 2. Het vaststellen van functioneel herstel (23 items); 3. Factoren die functioneel beïnvloeden (16 items); 4. Psychosociale interventies en functioneel herstel (8 items); 5. Farmacologische behandeling en functioneel herstel (14 items); 6. Het perspectief van de patiënten en hun verwanten ten aanzien van functioneel herstel (5 items). Alle items werden gescoord op een 9-punts Likert schaal. Er werd consensus bereikt over 64 items (85,3%): over 61 items (81,3%) was men het eens en over 3 (4,0%) was men het oneens. Die laatste 3 items waren allemaal uit sectie 2. De minste consensus werd bereikt met betrekking tot het meten van functioneel herstel en de psychosociale interventies. De meeste psychiaters hebben wel een zelfde idee van functioneel herstel en zijn het erover eens dat er een overlap is tussen functioneel herstel en concepten zoals kwaliteit van leven, cognitie en klinische remissie.
Lahera G, Gálvez JL, Sánchez P, Martínez-Roig M, Pérez-Fuster JV, García-Portilla P, Herrera B, Roca M. (2018). Functional recovery in patients with schizophrenia: recommendations from a panel of experts. BMC Psychiatry. 2018 Jun 5;18(1):176.

Back To Top