Skip to: Computer-ondersteund cognitief remediatie programma blijkt neuropsychologisch functioneren nauwelijks te verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

Computer-ondersteund cognitief remediatie programma blijkt neuropsychologisch functioneren nauwelijks te verbeteren

In deze Amerikaane RCT werd de effectiviteit getest van een speciaal ontworpen computer-ondersteund cognitief remediatie programma voor personen met schizofrenie. De interventiegroep (N=28) kreeg in een periode van 15 weken steeds moeilijkere computertaken. Ze werden individueel in 36 sessies begeleid en geïnstrueerd. De controlegroep (N=20) kreeg gewone computer lessen. Naast de scores voor de remediatie oefeningen, waren de primaire uitkomsten scores op neuropsychologsiche batterijen en meetinstrumenten op het gebied van aandacht, attentie, episodisch geheugen, verwerkingssnelheid, uitvoeren van taken en sociaal functioneren. Die werden vóór, meteen na en drie maanden na de interventie afgenomen. De interventiegroep scoorde significant beter op de remediatie oefeningen op de computer (effect size van 0.53), ook nog na drie maanden. Er waren echter geen significante verbeteringen op een van de neuropsychologische of functionele uitkomstmaten. Het blijft nog onduidelijk hoe het cognitief functioneren van schizofrene patiënten kan worden verbeterd.
Dickinson, D., Tenhula, W., Morris, S., Brown, C., Peer, J., Spencer, K., Li, L., Gold,.J.M. & Bellack, A.S. (2010). A Randomized, Controlled Trial of Computer-Assisted Cognitive Remediation for Schizophrenia. American Journal of Psychiatry 167 (2), 170-180

Back To Top