Skip to: Complex verband tussen verbeteringen als gevolg van Cognitieve Remediatie training

Kenniscentrum Phrenos website

Complex verband tussen verbeteringen als gevolg van Cognitieve Remediatie training

Uit veel onderzoek blijkt dat Cognitieve Remediatie training (CR) voor personen met een psychose vaak wordt ingezet, omdat er een verband verondersteld wordt tussen het verbeteren van de cognitieve vaardigheden en functionele verbeteringen. Toch is CR nog steeds niet als een evidence-based interventie erkend, omdat het onduidelijk is via welke mechanismes CR op functionele uitkomsten invloed heeft. In deze Amerikaanse RCT (n=75; schizofrenie spectrum stoornis) kreeg de interventiegroep (CR-groep) 2 maanden CR en werden van de CR-groep en de controlegroep (TAU-groep) instrumenten afgenomen op baseline, na 2 en na 4 maanden. De CR-training bestond uit twee componenten: a. herhalen van taken op de PC; b. gesprekken en oefeningen om strategieën te veranderen. De volgende instrumenten werden afgenomen: Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, Trail Making Test Part A en Part B, California Verbal Learning Test-II, Wechsler Memory Scale, Rey-Osterreith, Wechsler Adult Intelligence Scale, FAS, Continuous Performance Test, PSS CogREHab computerized training tasks, Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), UCSD Performance-Based Skills Assessment (UPSA), Social Skills Performance Assessment (SSPA), Medication Management Ability Assessment (MMAA), Independent Living Skills Survey (ILSS), Quality of Life Scale (QLS). In vergelijking met de TAU-groep scoorde de CR-groep na de training hoger op taken als aandacht, visuospatieel geheugen en verbaal leren. Verbeteringen op cognitieve taken hadden invloed op verbeteringen van neuropsychologische uitkomsten. Er werden geen verbanden gevonden tussen cognitieve verbeteringen en functionele veranderingen, behalve bij de QLS-schaal, waarbij een hulpverlener het functioneren scoort. Het verband tussen CR en cognitieve en functionele verandering is complex.
Fiszdon JM, Choi KH, Bell MD, Choi J, Silverstein SM. (2016). Cognitive remediation for individuals with psychosis: efficacy and mechanisms of treatment effects. Psychol Med. 46(16), 3275-3289.

Back To Top