Skip to: Combinatie van zeven kernstrategieën ligt ten grondslag aan de transformatie van het Mental Health Center of Denver tot een op herstel gerichte instelling

Kenniscentrum Phrenos website

Combinatie van zeven kernstrategieën ligt ten grondslag aan de transformatie van het Mental Health Center of Denver tot een op herstel gerichte instelling

Al in 2005 kreeg het Mental Health Center of Denver (MHCD) een prijs omdat het had kunnen aantonen dat de recovery-benadering effectief is. Er had toen al een transformatie van de behandelstrategie plaatsgevonden waarbij de recovery-filosofie als uitgangspunt werd genomen. In dit artikel worden de zeven kernstrategieën beschreven die in het MHCD zijn ingevoerd en toegepast: 1. Streven naar herstel (recovery) is als centrale missie geformuleerd en wordt door de leiding op alle niveaus uitgedragen; 2. De cliënten worden consequent bij alle belangrijke besluiten betrokken; ervaringsdeskundigen worden zoveel mogelijk in dienst genomen; 3. Alle externe ontwikkelingen moeten worden benut om recovery ideeën in de praktijk te brengen (in het geval van het MHCD was de trigger een rechtelijke uitspraak waarin ze verplicht werden het ACT-model in te voeren); 4. Met behulp van de Recovery Needs Level (RNL) moet er op worden toegezien dat de dienstverlening per cliënt wordt afgestemd op de fase van herstel waarin deze zich bevindt; 5. Al het personeel moet getraind worden in de achtergrond en werkwijze van de recovery-filosofie; 6. Er moet op worden toegezien dat het juiste personeel wordt aangesteld; vooral gericht op diversiteit; 7.De uitkomstmaten van de behandelingen moeten volgens de uitgangspunten van de recovery-filosofie worden beoordeeld. Het MHCD heeft drie instrumenten ontwikkeld om informatie te verzamelen over de effecten van de interventies: a. Recovery Markers Inventory; b. Consumer Recovery Measure; c. Promoting Recovery in Mental Health Organizations.
Olmos-Gallo PA, Starks R, DeRoche Lusczakoski K, Huff S & Mock K (2012). Seven Key Strategies that Work Together to Create Recovery Based Transformation.Community Mental Health Journal 48 (3), 294-301.

Back To Top