Skip to: Combinatie van CRT en FAST bij schizofrenie levert significante verbeteringen op in dagelijks functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

Combinatie van CRT en FAST bij schizofrenie levert significante verbeteringen op in dagelijks functioneren

In deze Amerikaans-Canadese effectstudie werden de uitkomsten op cognitie, klinische symptomen, sociale en functionele competentie en dagelijks functioneren (‘real-world behavior’) van drie verschillende groepen ambulante cliënten met schizofrenie vergeleken: Groep 1 ( N=29) kreeg 12 weken Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) gevolgd door 12 weken TAU (=Treatment As Usual); Groep 2 (N=28) kreeg 12 weken Functional Adaptation Skill Training (FAST) gevolgd door 12 weken TAU; Groep 3 (N=26) kreeg 12 weken CRT gevolgd door 12 weken FAST. Er waren drie meetmomenten: baseline, bij beëindigen interventie en 12 weken na interventie(s). Cognitief functioneren werd gemeten met de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, klinische symptomen met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS), sociale competentie met de Social Skills Performance Assessment, functionele competentie met de University of California San Diego Performance-Based Skills Assessment Battery en de Medication Management Ability Assessment en ‘real world behavior’ met de Specific Levels of Functioning Scale (SLFS). Met de SLFS worden o.a. sociale relaties, algemene dagelijkse activiteiten en werk competenties door een externe beoordelaar gemeten. Het blijkt dat Groep 1 –alleen CRT- weinig vooruit gang boekte in ‘real world behavior’, terwijl de leden van Groep 3 -CRT + FAST- significant hoger scoorden zowel op cognitie (Cohen’s d= 0.71) als op algemene dagelijkse activiteiten (d = 0.46) en werk competenties (d= 0.92), ook nog na 12 weken. De combinatie CRT en FAST levert verbeteringen op in de domeinen neurocognitie, functionele competenties en algemene dagelijkse competenties.
Bowie CR, McGurk SR, Mausbach B, Patterson TL & Harvey PD (2012). Cognitive Remediation and Functional Skills Training for Schizophrenia: Effects on Cognition, Functional Competence, and Real-World Behavior. American Journal of Psychiatry 169 (7), 710-718.

Back To Top