Skip to: Cognitieve therapie doet algemene functioneren significant toenemen bij personen met schizofrenie die op een laag niveau functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve therapie doet algemene functioneren significant toenemen bij personen met schizofrenie die op een laag niveau functioneren

In de VS hebben 2 à 3 miljoen personen schizofrenie. Per jaar zijn de directe en indirecte kosten ongeveer 63 miljard dollar. Ondanks farmacotherapeutische behandelingen blijft tussen de 35% en 50% van deze mensen last houden van rest-symptomen en bijwerkingen zoals spraakstoornissen en negatieve symptomen (alogia, avolitie, apathie, anhedonie). In deze Amerikaanse RCT werd bekeken wat de effecten zijn op het psychosociale functioneren en de negatieve symptomen van een op herstel gericht cognitieve therapie (CT). De interventiegroep (N=31) –vs. controlegroep (N=29)- kreeg 18 maanden lang eenmaal per week een persoonlijke cognitieve therapie van ongeveer 50 minuten waarin aan persoonlijke doelen en dysfunctionele gedachten, en met cognitieve en gedragsmatige technieken werd gewerkt. De primaire uitkomstmaat waren scores op de Global Assessment Scale (GAS). De secundaire uitkomstmaten waren scores op vier subschalen van de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) en de Scale for the Assessment of Positive symptoms (SAPS). In de CT-groep was het klinisch effect op de GAS significant groter dan bij de controlegroep (binnen de CT groep was de verbetering een Cohen’s d van 1.36; binnen de controlegroep slechts een Cohen’s d van 0.06). De CT-groep had ook een significant grotere verbetering op de avolitie-schaal van de SANS én een significant grotere afname van positieve symptomen op de SAPS dan de controlegroep.
Grant PM, Huh GA, Perivoliotis D, Stolar NM & Beck AT (2012). Randomized Trial to Evaluate the Efficacy of Cognitive Therapy for Low-Functioning Patients With Schizophrenia. Archives of General Psychiatry 69 (2), 121-127.

Back To Top