Skip to: Cognitieve Remediatie (CR)-training in groepsverband resulteert in cognitieve verbeteringen

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie (CR)-training in groepsverband resulteert in cognitieve verbeteringen

Cognitieve Remediatie (CR) is een veelbelovende methode om het cognitieve functioneren bij mensen met schizofrenie te verbeteren, maar het is nog niet duidelijk welk deel van het effect alleen aan CR is toe te schrijven, dus of het ook optreedt als er een actieve controle conditie wordt aangeboden. In deze Australische RCT (n=42) werd op een kwalitatieve wijze onderzocht in hoeverre een Cognitieve Remediatie training (CR) in groepsverband aangeboden door de deelnemers wezenlijk anders wordt ervaren wat betreft veranderingen van het cognitieve functioneren dan het spelen van Computer Games (CG) in groepsverband. De deelnemers waren ambulante patiënten met schizofrenie uit Melbourne. De CR-interventie maakte gebruik van COGPACK software die 64 oefeningen bevat om cognitieve beperkingen te trainen. Iedereen kreeg in groepjes van 2-5 personen 20 uur CR-sessies aangeboden in een periode van 10 weken. De CG-groep speelde in dezelfde tijd in groepsverband computerspelletjes. Na afloop moest iedereen een vragenlijst met zeven vragen beantwoorden. De antwoorden werden thematisch geanalyseerd. Met betrekking tot de deelname aan de computergroepen kwamen de volgende thema’s naar voren: 1. Hoe de groep ervaren werd; 2. Waargenomen voordelen op cognitief, functioneel, sociaal, intrinsiek of symptomatisch gebied; 3. Groepsprocessen die met de interventie samen hingen: gebruik van cognitieve vaardigheden; de sociale omgeving; taken met een uniek karakter. De meeste deelnemers van beide groepen vonden het aangenaam aan de activiteiten deel te nemen. De CR-deelnemers rapporteerden vaker verbeteringen in het geheugen en het alledaags functioneren en gaven vaker aan nieuwe cognitieve vaardigheden geleerd te hebben dan de CG-deelnemers. CR, zeker als het in combinatie met andere rehabilitatieprogramma’s wordt aangeboden, kan zeer bijdragen aan de verbetering van het psychosociale functioneren van mensen met schizofrenie.
Bryce S, Warren N, Ponsford J, Rossell S, Lee S. (2018). Understanding the lived experience of cognitive remediation in schizophrenia: A qualitative comparison with an active control. Psychiatr Rehabil J. Dec;41(4):302-311.

Back To Top