Skip to: Cognitieve Remediatie bij eerste psychose heeft een positief effect op algemene cognitie, algemeen functioneren en symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie bij eerste psychose heeft een positief effect op algemene cognitie, algemeen functioneren en symptomen

Cognitieve beperkingen zijn vaak voorspellend voor een slecht beloop bij schizofrenie. Uit veel onderzoek is gebleken dat Cognitieve Remediatie (CR) trainingen tot verbeteringen in cognitie en algemeen functioneren bij schizofrenie kan leiden. De CR-interventie heeft als doel cognitieve processen zoals aandacht, geheugen, executieve functioneren, sociale cognitie en metacognitie te verbeteren. Er zijn ook aanwijzingen dat als CR in een vroeg stadium van de ziekte wordt aangeboden grotere verbeteringen mogelijk zijn. In deze Engelse systematische review en meta-analyse werden 11 relevante CR trials (615 deelnemers) geïncludeerd waarbij de CR-training in de vroege fase van schizofrenie (of vroege psychose) werd gevolgd. Voor cognitie, symptomen en algemeen functioneren werden aparte meta-analyses uitgevoerd. CR had een niet-significant positief effect op globale cognitie (effectgrootte 0.13; 95%BI -0.04-0.31; p=0.14). CR had een significant effect op het domein verbaal leren en geheugen (0.23; BI 0.01-0.46) en een bijna significant effect op sociale cognitie (0.30; BI -0.00-0.61). Er waren ook significante positieve effecten van CR op algemene symptomen (0.19; BI 0.02-0.36; p<0.05) en algemeen functioneren (0.18; BI 0.01-0.36; p<0.05). De effectgroottes die in deze meta-analyse zijn gevonden blijken kleiner dan in de meta-analyse van Wykes et al uit 2011 onder patiënten met chronische schizofrenie. Als mogelijke verklaring voor dat verschil wordt gegeven dat de deelnemers uit deze meta-analyse voor een veel groter deel uit ambulante patiënten met een hoger beginniveau bestond.
Revell ER, Neill JC, Harte M, Khan Z, Drake RJ. (2015). A systematic review and meta-analysis of cognitive remediation in early schizophrenia. Schizophr Res, 168(1-2), 213-22.

Back To Top