Skip to: Cognitieve Gedragstherapie voor psychose via videoconferentie techniek is haalbaar en effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Gedragstherapie voor psychose via videoconferentie techniek is haalbaar en effectief

Bij de behandeling van mensen met een psychotische stoornis wordt weinig gebruikt gemaakt van telehealth. Volgens een recente meta-analyse bleek het gebruik van online videoconferentie bij de behandeling van mensen met een schizofreniespectrum-stoornis goed mogelijk. Er zijn weinig voorbeelden van de inzet van videoconferentie bij groepstherapieën voor mensen met een psychotische stoornis, terwijl evidence-based praktijken zoals sociale vaardigheidstrainingen en Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) het beste in groepsverband gegeven kunnen worden. In deze Canadese pilot studie (N=14; 3 groepen; 18-30 jaar) werd gekeken of het aanbieden van CGTp in groepsverband via videoconferentie (middels Zoom) mogelijk, acceptabel en effectief is voor personen die een Eerste Psychotische Episode (EPE) doormaken. Ook werd gekeken naar de therapeutische alliantie tussen de deelnemers en de therapeuten in de teletherapiegroep. Een van de drie groepstherapieën werd tijdens de COVID-19-pandemie uitgevoerd. De volgende meetinstrumenten werden voor en na de interventie afgenomen: de Brief Psychiatric Rating Scale-Expanded version (BPRS-E), de Social Provision Scale (SPS), de Self-Esteem Rating Scale – Short-Form (SERS-SF), de Working Alliance Inventory (WAI). De online CGTp-therapie werd onder leiding van 2 therapeuten in 12 weken met 24 sessies van een uur gegeven. De drop-out was gering (10%) en de mate van deelname was acceptabel (gemiddeld 18,5 sessies op de 24). Er werden personen bereikt die anders door sociale angst of afgelegen wonen niet aan de groepstherapie zouden hebben deelgenomen. Enkele deelnemers hadden technische ondersteuning nodig. Pre-post resultaten met betrekking tot symptomen en gevoelens van eigenwaarde wijzen op een significant positief effect van de online CGTp-therapie; dat is vergelijkbaar met die van een persoonlijke groepstherapie. De therapeutische alliantie was vergelijkbaar met die uit andere studies. Online groepstherapie voor mensen met EPE is haalbaar en veelbelovend.
Lecomte T, Abdel-Baki A, Francoeur A, Cloutier B, Leboeuf A, Abadie P, Villeneuve M, Guay S. (2020). Group therapy via videoconferencing for individuals with early psychosis: A pilot study. Early Interv Psychiatry. 2020 Dec 23.

Back To Top