Skip to: Cognitieve adaptatie training (CAT)

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve adaptatie training (CAT)

Cognitieve adaptatie training (CAT) is een vorm van cognitieve remediatie die zich richt op het compenseren van de cognitieve beperkingen, zodat het dagelijks functioneren van mensen verbetert. Het gaat dus niet om de verbetering van cognitief functioneren. CAT is dan ook met name gericht op het ontwikkelen van zogenaamde compensatiestrategieën.

Het hersteldoel van de cliënt is het uitgangspunt. Vervolgens wordt gekeken naar de cognitieve functiestoornissen die het bereiken van deze wens in de weg staan, hoe deze beperkingen kunnen worden omzeild en het hersteldoel kan worden bereikt.

Effectiviteit van CAT

In de Verenigde Staten is de effectiviteit van CAT aangetoond bij ambulante cliënten (Velligan e.a., 2008).
In Nederland is een multisite cluster RCT uitgevoerd op afdelingen voor langdurig verblijf bij drie ggz-instellingen (n=89; Stiekema e.a., 2019).
Het bleek dat cliënten in de CAT-conditie, die werd uitgevoerd door getrainde verpleegkundigen, significant meer vooruitgang boekten in hun dagelijks- en cognitief functioneren (executief functioneren, visuele en auditieve aandacht, werkgeheugen) dan cliënten in de controleconditie (gebruikelijke zorg). Verbeterde cognitie bleek samen te hangen met verbeterd functioneren. Er waren geen significante effecten in kwaliteit van leven, empowerment en negatieve symptomen.

Back To Top