Skip to: Cognitieve Adaptatie Training veelbelovende verpleegkundige interventie voor dagelijks functioneren van personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Adaptatie Training veelbelovende verpleegkundige interventie voor dagelijks functioneren van personen met schizofrenie

Naast Cognitieve Remediatie is de Cognitieve Adaptatie Training (CAT) in de VS ontwikkeld. CAT maakt gebruik van hulpmiddelen om de cognitieve problemen waar personen met schizofrenie mee kunnen kampen te omzeilen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van een ingesproken wekker om iemand eraan te herinneren iets te gaan doen. CAT heeft een individuele benadering: de interventies worden afgestemd op de individuele problemen en wensen van de patiënt. In deze Nederlandse pilotstudie werd onderzocht of CAT ook in Nederland door psychiatrisch verpleegkundigen effectief kan worden ingezet. Een groep (n=16) kreeg TAU+CAT en werd op baseline, na 4 en na 8 maanden vergeleken met een groep die alleen TAU (Treatment As Usual) kreeg (n=14). De deelnemers waren grotendeels in de chronische psychiatrie verblijvende patiënten. De primaire uitkomstmaat was het niveau van functioneren zoals gemeten met de Multnomah Community Ability Scale (MCAS) en de Social and Occupational Functioning Scale (SOFAS). Daarnaast werd de motivatie om aan activiteiten deel te nemen en de tijd besteed aan werkgerelateerde activiteiten gemeten met de Negative Symptom Assessment (NSA-M). Het gedragstype van de patiënt (apathisch, ontremd of tussenvorm) werd vastgesteld met behulp van de Frontal Systems Behavioral Scale. Het niveau van functioneren werd gemeten met de Modified Card Sorting Test (MCST) en de Controlled Oral Word Association Test (COWAT). Het bleek dat de TAU+CAT-patiënten significant betere scores op de MCAS kregen in vergelijking met de controlegroep. Dat gold niet voor de scores van de SOFAS en NSA-M. CAT had wel een significant positief effect op de werkgerelateerde activiteiten. CAT is een veelbelovende interventie.
Quee PJ, Stiekema APM, Wigman JTW, Schneider H, Van der Meer L, Maples NJ, Van den Heuvel ER, Velligan DI & Bruggeman R (2014). Improving functional outcomes for schizophrenia patients in the Netherlands using Cognitive Adaptation Training as a nursing intervention: A pilot study. Schizophrenia Research 158 (1-3), 120–125.

Back To Top