Skip to: Coaching en supervisie zijn essentieel in de speciale MBO-opleiding voor ervaringsdeskundigen die in GGZ willen werken

Kenniscentrum Phrenos website

Coaching en supervisie zijn essentieel in de speciale MBO-opleiding voor ervaringsdeskundigen die in GGZ willen werken

In Nederland werken er al ongeveer 250 ervaringsdeskundige hulpverleners in de GGz. Om deze personen voor te bereiden op werk in de GGz is er bij ROC Zadkine in Rotterdam een speciale tweejarige MBO-opleiding ontwikkeld: Begeleiders in de GGz met Evaringsdeskundigheid (BGE). De minimum toelatingseisen zijn: een officiële GGZ diagnose, ervaring als cliënt in de GGz, ervaring met het herstelproces en motivatie om eigen ervaringen te willen inzetten ter ondersteuning van personen met een psychiatrische diagnose. In deze kwalitatieve studie werden 12 ervaringsdeskundige studenten en 10 ervaringsdeskundige hulpverleners, die de opleiding hebben afgemaakt en in de GGz werk hebben gevonden, geïnterviewd. De opleiding is binnen de reguliere opleiding Maatschappelijk Zorg ingebed en leidt op tot woonbegeleider of activiteitenbegeleider. De meerderheid van de studenten vindt dat de opleiding hen goed voorbereid op hun rol als ervaringsdeskundige GGZ-werknemer. Met name het coachingstraject en de supervisie zijn essentieel om hun eigen ervaring professioneel te leren inzetten.
Van Erp NHJ,. Hendriksen-Favier AI & Boer M (2010). Training and Employment of Consumer Provider Employees in Dutch Mental Health Care. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (1), 65-67. N.B. Een Nederlandstalige versie van dit artikel is verschenen in het MGv van de zomer van 2009.

Back To Top