Skip to: Cliënten zien persoonlijk herstel na een psychose soms als een uitkomst en soms als een proces

Kenniscentrum Phrenos website

Cliënten zien persoonlijk herstel na een psychose soms als een uitkomst en soms als een proces

Vroege diagnose en effectieve interventies na een psychose bevorderen het herstel. Over het concept herstel wordt verschillend gedacht. Hulpverleners die het biomedisch model aanhangen denken eerder aan klinisch herstel, terwijl veel cliënten spreken van subjectief of persoonlijk herstel. Subjectief herstel wordt door sommige auteurs als een proces gezien waarbij er meer controle over de symptomen komt en een beweging naar gezondheid, hoop en betekenisgeving. In deze Chinese systematische review (k=10; n=214 personen) werd de literatuur samengevat die betrekking heeft op het concept subjectief herstel van een recente psychose (psychose korter dan 5 jaar geleden opgetreden) en werden factoren gezocht die met dat herstel samenhangen. Er werden kwalitatieve en kwantitatieve studies meegenomen. De systematische review werd uitgevoerd volgens het Preferred Reporting Items for Systematic Meta-Analysis Protocol (PRISMA-P). De 10 studies die in de systematische review werden geanalyseerd waren van goede kwaliteit. De volgende thema’s over subjectief herstel kwamen uit de systematische review naar voren: 1. Herstel als uitkomst; hierbij hoort het terugvinden van de identiteit, autonomie en de afwezigheid van symptomen. 2. Herstel als proces; hierbij hoort het overwinnen van de beperkingen van de stoornis en zelfvertrouwen krijgen. 3. Inspanningen tot herstel; hierbij horen verzoenen met de stoornis, een optimistische kijk op de toekomst en op herstel ontwikkelen. Factoren die met persoonlijk herstel geassocieerd worden zijn: a. gerelateerd aan de behandeling, zoals het belang van anti-psychotische medicatie; b. gerelateerd aan de stoornis, zoals het niveau van symptomen; c. gerelateerd aan het individu: het herstelproces is voor iedereen uniek; d. gerelateerd aan de sociale omgeving, zoals sociale steun. Cliënten ervaren persoonlijk herstel heel verschillend.
Temesgen WA, Chien WT, Bressington D. (2018). Conceptualizations of subjective recovery from recent onset psychosis and its associated factors: A systematic review. Early Interv Psychiatry. 2018 Jun 21.

Back To Top