Skip to: Cannabisgebruik bij personen met een recent ontstane psychose heeft geen negatief effect op de positieve symptomen in het eerste stadium van de ziekte, maar wel op angst

Kenniscentrum Phrenos website

Cannabisgebruik bij personen met een recent ontstane psychose heeft geen negatief effect op de positieve symptomen in het eerste stadium van de ziekte, maar wel op angst

Cannabisgebruik is een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van psychose. Maar het is nog niet duidelijk of voortgezet cannabisgebruik bij personen die al een psychose gekregen hebben een negatieve invloed heeft op de klinische uitkomsten. In deze Britse longitudinale studie (n=110; gemiddelde leeftijd 24,2 jaar) werd er gekeken of er een dosisafhankelijk verband is tussen de consumptie van cannabis (THC) en psychotische symptomen, terugval, angst- en depressieve symptomen, algemeen functioneren en opnames. Er werd gemeten op baseline, na 4,5, 9 en 18 maanden. De frequentie van cannabisgebruik en het gemiddeld aantal grammen per dag werd op alle meetmomenten vastgesteld met de Timeline Followback (TLFB) methode. Ook het gebruik van andere middelen werd uitgevraagd. Daarnaast werden afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scales (PANSS), de Global Assessment of Functioning Scale (GAF), de Beck Anxiety Inventory (BAI) en de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS). De deelnemers hadden gemiddeld 18 maanden voor het onderzoek een psychose meegemaakt en ze gebruikten gemiddeld al 10 jaar lang cannabis. Gemiddeld gebruikten ze op 4-5 dagen per week cannabis, 7-8 ‘standaard’ joints per dag. Na 48 maanden was 63,2% van de deelnemers minder gaan gebruiken. Er bleken geen significante associaties te zijn tussen de mate van cannabisgebruik en positieve symptomen, negatieve symptomen, algemeen functioneren, opnames en/of terugval. Dit sluit niet uit dat cannabisgebruik kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van de psychose. Er bleek wel een significante associatie tussen veranderingen in cannabisgebruik en angstsymptomen en functioneren: als er meer cannabis werd gebruikt was er een stijging van de angst en werd er slechter gefunctioneerd. Zo’n verband was er niet voor depressieve symptomen.
Barrowclough C, Gregg L, Lobban F, Bucci S & Emsley R. (2015). The impact of cannabis use on clinical outcomes in recent onset psychosis. Schizophrenia Bulletin 41 (2), 382-90.

Back To Top