Skip to: Burgerschapsprojecten sluiten aan bij de herstelbeweging

Kenniscentrum Phrenos website

Burgerschapsprojecten sluiten aan bij de herstelbeweging

Burgerschap is een benadering die gericht is op het ondersteunen van sociale inclusie en deelname aan de samenleving van iedereen inclusief mensen met psychische problemen. De Amerikaanse auteurs van deze publicatie zijn betrokken bij specifieke burgerschapsprojecten en geven in deze beschouwende review een overzicht van de achtergrond van deze benadering, analyseren de relatie tussen burgerschap en herstel en geven aan wat het Citizens Project en de burgerschapsbenadering kunnen bijdragen aan de hulpverlening van mensen met psychische problemen door met name klinische- en community psychologen. Burgerschap wordt omschreven als de verbindingen van een persoon met rechten, verantwoordelijkheden, rollen, bronnen en relaties die door de samenleving aan zijn leden worden aangeboden, het gevoel bij een samenleving te horen die door iemands medeburgers wordt gevalideerd. Waarin verschillen burgerschap en herstel van elkaar? Beide zijn verbonden met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Beide zien een persoon in de eerste plaats als volwaardige burger met eigen kenmerken en rollen en sommige van die personen kunnen een psychiatrische stoornis hebben, maar vallen niet samen met hun stoornis. Enkele verschillen: 1. de herstelbeweging heeft wortels in de klinische psychologie en de psychiatrische survivor beweging; burgerschap heeft wortels in de sociologische wetenschap; 2. herstel is gericht op het traditionele behandelingspessimisme in de GGz , terwijl burgerschap zich richt op de beperkingen van het GGz-zorgstelsel; 3. beide benaderingen zijn ‘sociaal’, maar bij herstel is er het gevaar dat het blijft steken bij het subjectieve ‘in herstel zijn, terwijl burgerschap soms te weinig aandacht heeft voor de interne persoonlijke zingeving. Er wordt gewerkt aan de integratie van beide benaderingen onder het thema ‘herstellend burgerschap’.
Ponce AN, Rowe M. (2018). Citizenship and Community Mental Health Care. Am J Community Psychol. Mar;61(1-2):22-31.

Back To Top