Skip to: Britse managers hebben positiever beeld over herstel-oriëntatie ambulante GGZ dan hulpverleners en cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Britse managers hebben positiever beeld over herstel-oriëntatie ambulante GGZ dan hulpverleners en cliënten

In Engeland is het algemeen beleid dat de hulpverlening in de GGZ het herstelproces van de ‘zorggebruikers’ (cliënten, patiënten) moet ondersteunen. In deze Engelse studie werd onderzocht hoe het perspectief is van de verschillende actoren (teammanagers, hulpverleners en patiënten) op de herstel-oriëntatie van ambulante GGZ-teams (adult Community Mental Health Teams- CMHT’s) werkend volgens de Care Programme Approach. Er werden 28 verschillende gespecialiseerde teams in dit onderzoek meegenomen (b.v. vroege interventie teams; ondersteuning- en herstelteams). In totaal werden gegevens verzameld van 21 teammanagers, 108 hulpverleners met direct klinisch contact met patiënten en 110 patiënten (met ernstige psychische problemen, o.a. stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen). Herstel-oriëntatie werd gemeten met de verschillende versies van de Recovery Self Assessment scale (RSA). Bij de patiënten werd ook nog de Questionnaire about the Processes of Recovery (QPR) afgenomen om te kijken of er een verband is tussen hun oordeel over de herstel-oriëntatie van de voorziening en de mate van hun persoonlijke herstel. Verbanden werden met behulp van regressie analyses berekend. Het bleek dat de teammanagers (RSA totaal score: 3.90) de herstel-oriëntatie hoger scoorden dan de hulpverleners (RSA: 3.59) en de patiënten (RSA: 3.63) en dus een positievere blik op de herstelondersteuning van hun organisatie hebben. Bij de patiënten hadden de RSA-scores een positieve associatie met de QRP-scores (b=0.53, 95%BI 0.32-0.74, p<0.001). Dus degenen die hun herstelproces positief beoordelen, ervaren de teams waardoor ze begeleid worden als meer herstel-georiënteerd.
Leamy M, Clarke E, Le Boutillier C, Bird V, Choudhury R, MacPherson R, Pesola F, Sabas K, Williams J, Williams P, Slade M. (2016). Recovery practice in community mental health teams: national survey. Br J Psychiatry. 209(4), 340-346.

Back To Top