Skip to: Binnen het herstelproces wordt ‘een zinvolle dag’ geassocieerd met kameraadschap, productiviteit, stabiliteit en autonomie

Kenniscentrum Phrenos website

Binnen het herstelproces wordt ‘een zinvolle dag’ geassocieerd met kameraadschap, productiviteit, stabiliteit en autonomie

Het herstelconcept omvat het kunnen omgaan met de ziekte, fysiek en emotioneel gezond zijn en een zinvol doel in het leven vinden in een sociale omgeving (werk, opleiding of vrijwilligerswerk). In deze Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van een onderdeel van het op herstel gerichte programma Opening Doors to Recovery (ODR), namelijk in hoeverre het hersteldomein ‘een zinvolle dag’ kwantitatief gemeten kan worden en hoe cliënten, familieleden en hulpverleners over dat concept denken (n=30; interviews). Het Opening Doors to Recovery is een demonstatieproject gericht op herstel bij personen met een ernstige psychische stoornis die na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis begeleid worden door Community Navigation Specialists (CNSs). Het zinvolle dag-construct werd met drie verschillende meetinstrumenten op baseline, na 4, 8 en 12 maanden gemeten (n=100): de Meaningful Day Thermometer (1 item), de Meaningful Days in the Past 30 Days (1 item) en de CNS Rating of the Meaningful Day. Het bleek dat er na een jaar een statistisch significante lineaire trend gemeten werd met alle drie de meetinstrumenten. Uit de kwalitatieve interviews over het concept ‘een zinvolle dag’ kwamen de volgende thema’s naar voren: 1. Kameraadschap: sociale omgang met anderen is essentieel om een dag als een ‘zinvolle dag’ te ervaren. 2. Productiviteit: de meeste geïnterviewden spraken van een zinvolle dag als er iets bereikt werd of naar een doel gewerkt was; motivatie is hierbij een cruciale factor. 3. Stabiliteit bereiken geeft een gevoel van een zinvolle dag ervaren. 4. Het zinvolle dag-concept draagt bij aan het stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid en autonomie. 5. Het belangrijkste obstakel om een zinvolle dag te bereiken is het gebrek aan (financiële) middelen.
Myers NA, Smith K, Pope A, Alolayan Y, Broussard B, Haynes N, Compton MT. (2016). A Mixed-Methods Study of the Recovery Concept, “A Meaningful Day,” in Community Mental Health Services for Individuals with Serious Mental Illnesses. Community Ment Health J. 52(7), 747-56.

Back To Top